Lleoliadau

Coleg Afan

Lleoliad: Margam, Port Talbot, SA13 2AL

Pynciau Ar Gael:
• Arferion Gofal
• Gofal a Lles
• Astudiaethau Plentyndod
• Lles ac Iechyd yn y Gymuned
• Adeiladu a’r Amgylchedd Adeiledig
• Hyfforddiant Athrawon

Coleg Bannau Brycheiniog

Lleoliad: Penlan, Aberhonddu, LD3 9SR
(Mae cyrsiau’n cael eu rhedeg rhwng prif gampws y coleg a’r Coleg o fewn yr Hwb Cymunedol (CWTCH) yn Nhref Aberhonddu, LD3 7BA)

Pynciau Ar Gael:
• Busnes, Rheolaeth a TG
• Astudiaethau Plentyndod
• Adeiladu a’r Amgylchedd Adeiledig

Academi Chwaraeon Llandarcy

Lleoliad: Llandarcy Park, Llandarcy, Castell-nedd, SA10 6JD

Pynciau Ar Gael:
• Gwasanaethau Cyhoeddus
• Gwyddor Chwaraeon ac Ymarfer Corff

Coleg Castell-nedd

Lleoliad: Dwr-y-Felin Road, Castell-nedd, SA10 7RF

Pynciau Ar Gael:
• Rheoli Lletygarwch a’r Celfyddydau Coginiol
• Twristiaeth Ryngwladol a Rheoli Digwyddiadau
• Rheoli Busnes
• Astudiaethau Busnes
• Peirianneg
• Cyfrifiadura
• Cerddoriaeth

Coleg Y Drenewydd

Lleoliad: Llanidloes Road, Y Drenewydd, SY16 4HU

Pynciau Ar Gael:
• Amaethyddiaeth
• Astudiaethau Plentyndod
• Peirianneg
• Hyfforddiant Athrawon