Undeb y Myfyrwyr

Mae’r Undeb Myfyrwyr yn cael ei redeg gan y myfyrwyr, ar gyfer y myfyrwyr. Eu rôl yw sicrhau bod lleisiau myfyrwyr yn cael eu clywed ar lefel uwch reolwyr. Maen nhw’n gwneud hyn trwy wrando ar fyfyrwyr o bob rhan o’r Colegau, cynnal digwyddiadau ac ymgyrchoedd trwy gydol y flwyddyn, i’ch helpu chi i gwrdd â phobl newydd, a chreu cymuned myfyrwyr gynhwysol a chyfeillgar. Mae gan Undeb y Myfyrwyr gynrychiolwyr Addysg Uwch ymroddedig ar gyfer myfyrwyr ar gyrsiau lefel prifysgol.

Cliciwch y botwm isod i ddarganfod mwy.

Undeb Myfyrwyr Grŵp Colegau NPTC