Wobr Dug Caeredin

Yma yng Ngrŵp Colegau NPTC mae gennym nifer fawr o fyfyrwyr sy’n cymryd rhan yn y Wobr Dug Caeredin ar lefelau Aur, Arian ac Efydd.

 

Wrth ymrwymo i’r dyfarniad, gall myfyrwyr ddisgwyl:

  • Arweinwyr Mynydd cymwysedig i baratoi myfyrwyr ar gyfer eu teithiau sydd ar y gweill a gefnogir gan staff y coleg ar bob lefel.
  • I’r Coleg ddarparu’r holl gyfarpar o ran pebyll, sachau teithio, stofiau trangia a hyfforddiant i ddefnyddio Memory Map i ddylunio cerdyn llwybr ar gyfer pob taith.
  • Mae antur y Wobr yn dechrau trwy fewngofnodi i e-DofE, llyfr log ar y we lle y cofnodir eu holl brofiadau.
  • Mae’r dyfarniad yn rhoi cyfle i ddisgyblion lanlwytho eu holl weithgareddau a’u gwybodaeth, unwaith i’r ffurflen ymrestru gael ei dychwelyd.

 

Beth yw Gwobr Dug Caeredin?

Rhwng 16-24 oed ac yn y Coleg/Prifysgol? Gwnewch eich Gwobr Dug Caeredin!

Nid yw’r Coleg neu’r brifysgol dim ond yn golygu darlithoedd, aseiniadau ac arholiadau. Mae hefyd yn ymwneud â gwneud ffrindiau, ceisio profiadau newydd, bod yn actif ac yn iach neu ddilyn diddordeb neu weithgaredd. Mae’r Wobr Dug Caeredin yn mynd â chi rywle lle y byddwch yn herio’ch hun a chael profiadau newydd anhygoel.

 

Manteision y Wobr Dug Caeredin

Byddwch yn adeiladu hyder, gwydnwch, sgiliau a grwpiau o ffrindiau ar yr un pryd â chael amser gwych. Mae’n rhoi’r budd ychwanegol i chi o ennill mantais gystadleuol am fod cyflogwyr yn meddwl yn fawr o’r Wobr Dug Caeredin ac  felly bydd yn helpu i agor y drysau cywir i chi. Gellir cymhwyso llawer o’r sgiliau y byddwch yn eu hennill at eich astudiaethau, yn ogystal â’ch datblygiad personol a chymdeithasol.

 

Lefelau ac amserlenni – Y Wobr Dug Caeredin

Mae tair lefel o’r rhaglen y gallwch eu gwneud a fydd yn arwain at Wobr Dug Caeredin Efydd, Arian neu Aur yn eu tro. Y prif wahaniaethau rhyngddynt yw’r amserlen gyflawni, pa mor heriol ydynt a’r oedran ieuangaf y gellir dechrau pob lefel. I gael gwybod yr hyn sy’n ofynnol er mwyn cyflawni Gwobr Dug Efydd, Arian ac Aur cliciwch ar y linc uchod.

 

Costau

Mae’r Wobr Dug Caeredin yn ymdrechu i gadw eich costau’n isel felly cost y Pecyn Croeso, sy’n cynnwys y ffi am gymryd rhan, yw £21 ar gyfer y Wobr Efydd, £21 ar gyfer y Wobr Arian a £28 ar gyfer y Wobr Aur. Mae pawb yn derbyn cerdyn Dug Caeredin i gael gostyngiadau ar bethau fel cit ac nid oes angen i deithiau fod yn ddrud. Mae’r gweithgareddau ar gyfer pob cam o’r Wobr Dug Caeredin yn cymryd o leiaf un awr yr wythnos dros gyfnod penodol o amser er mwyn cyd-fynd ag astudiaethau academaidd, hobïau a bywydau cymdeithasol. Rhaid dangos datblygiad a chynnydd rheolaidd a rhaid i’r cyfranogwr gwblhau’r holl weithgareddau erbyn ei ben blwydd yn bump ar hugain oed.

 

Gallwch ddilyn ein tudalennau ar y cyfryngau cymdeithasol ar gyfer y newyddion diweddaraf am y Wobr Dug Caeredin