Cyfrifiadura a TG

Cyfrifiadura

Mae’r adran Cyfrifiadura a Thechnoleg Gwybodaeth yn monitro galwadau’r byd go iawn i sicrhau y bydd ein cymwysterau yn galluogi ein myfyrwyr i ddefnyddio eu gwybodaeth mewn ystod o ddiwydiannau. Bydd staff profiadol TG yn rhoi’r sgiliau sylfaenol sydd eu hangen arnoch ar gyfer gyrfa yn y dyfodol yn y diwydiant hwn sy’n talu’n dda. Ar ben hynny, gall myfyrwyr ymgymryd â phrofiad gwaith diwydiant a mynychu digwyddiadau rhwydweithio i wella eu nodau cyflogaeth.

Mae pob cwrs yn darparu ystafelloedd cyfrifiadur arbenigol, gyda chaledwedd, meddalwedd a rhwydweithiau wedi’u cyfarparu’n llawn. O hyn, rydym yn sicrhau bod gan ein myfyrwyr y sgiliau diweddaraf sy’n ofynnol ar gyfer y gweithle modern.

Cyrsiau
BSc (Anrh) Cyfrifiadura Cymhwysol – Gradd Ychwanegol Lefel 6 (Amser Llawn) - Addysg Uwch a Graddau
Cyfrifiadura – HND Lefel 4/5 (Amser Llawn) - Addysg Uwch a Graddau
Cyfrifiadura – HNC (Rhan-Amser) - Addysg Uwch a Graddau