Dysgu Ar-lein

Math modern o ddysgu ar-lein yw learndirect, sydd wedi’i fwriadu i wneud cyfleoedd dysgu’n hygyrch. Os ydych yn chwilio am ffordd hyblyg newydd o ddysgu, gallwn ni helpu!

Mae cyrsiau learndirect yn eithriadol o hyblyg; gallwch ddysgu yn y dydd neu’r nos, gartref neu yn y gwaith ar gyflymder sy’n gweddu i chi.

Gyda thros 700 o gyrsiau i ddewis ohonynt gallech wella eich sgiliau cyfrifiadurol neu eich llythrennedd a rhifedd, hybu eich gwybodaeth ym maes busnes a rheoli i wella’ch rhagolygon gyrfa neu ddysgu iaith cyn gwyliau’r haf!

Mae’r holl gyrsiau’n seiliedig ar gyfrifiaduron, ond ni ddylai hynny eich atal rhag cael mynediad atynt, gan fod staff cymwysedig a hyfforddedig ar gael yn ein canolfannau learndirect i roi pa bynnag gymorth y mae ei angen arnoch.

I gael rhagor o wybodaeth ffoniwch y rhifau canlynol:
Campws Castell-nedd (dydd Mawrth & dydd Iau): 01639 648078
Campws Pontardawe (dydd Llyn, dydd Mercher, dydd Gwener): 01639 648170

Ffurflen Gofrestru

Cliciwch ar gyfer y ffurflen gofrestru