Mae gennym gyfleusterau gwallt a harddwch arbenigol rhagorol yn ein Colegau Afan, Bannau Brycheiniog, a’r Drenewydd.

Mae ein salonau harddwch, trin gwallt, a amlswyddogaeth yn cynnig ystod o driniaethau o dorri a lliwio gwallt i drin dwylo, estyniadau ewinedd acrylig, tylino’r corff, a thriniaethau ail-gyfuchlinio’r corff, siapio aeliau, a chodi wyneb yn electronig. Mae’r holl salonau ar agor i’r cyhoedd ac mae pob un yn cynnig gwasanaeth o ansawdd uchel am brisiau rhagorol.

I drefnu apwyntiad cysylltwch â’ch Salon agosaf:

Inspire Coleg Afan Ffôn: 01639 648200
Inspire Coleg Bannau Brycheiniog Ffôn: 01686 614216
Inspire Coleg y Drenewydd Ffôn: 01686 614216