Mae dwy ffordd i wneud cais i astudio cyrsiau addysg uwch yng Ngrŵp Colegau NPTC; naill ai trwy’r System Derbyn Prifysgol a Cholegau (UCAS) neu trwy ein porth ymgeisio ar-lein.

Gwnewch gais trwy UCAS os:

  • ar hyn o bryd rydych chi’n astudio ar gyfer Lefel A, cwrs galwedigaethol Lefel 3 neu gymhwyster Mynediad i Addysg Uwch

Rydym yn cynghori bod myfyrwyr yn gwneud cais mor gynnar â phosibl. Gall UCAS ddechrau derbyn ceisiadau mor gynnar â mis Medi bob blwyddyn.

Gwnewch gais nawr trwy UCAS

Gwnewch gais trwy borth ymgeisio ar-lein ‘Grŵp Colegau NPTC’ os:

  • dim ond cais i astudio yng Ngrŵp Colegau NPTC yr ydych am wneud cais
  • mae gennych eisoes gymwysterau a / neu brofiad sy’n cwrdd â gofynion mynediad y cwrs

Gwnewch gais nawr trwy ein porth ymgeisio ar-lein

Os oes angen unrhyw help arnoch neu os oes gennych gwestiynau ar unrhyw ran o’r broses dderbyn, cysylltwch â’n tîm Derbyniadau ar 01639 648000 neu e-bostiwch admissions@nptcgroup.ac.uk