Oes gennych chi ddiddordeb mewn cwrs a fydd yn arwain at Addysg Uwch neu gyflogaeth? Ydych chi wedi bod allan o addysg am amser hir a ddim yn gwybod ble i ddechrau? Os felly, beth am edrych ar ein cyrsiau Mynediad.

Cyrsiau Mynediad yng Ngholeg y Drenewydd!

Mae gennym ystod gyffrous o gyrsiau Mynediad sydd wedi’u cynllunio i baratoi dysgwyr heb gymwysterau traddodiadol i’w hastudio yn y Brifysgol.

Mae gennym gwrs Cyn-Fynediad a nifer o gyrsiau Mynediad mewn, Gofal Iechyd (llwybrau i Nyrsio a Bydwreigiaeth) a’r Dyniaethau (llwybrau i mewn i Addysgu).

 

Cyrsiau Mynediad 

New, cysylltwch heddiw

 

01686 614200