Noson Agored Addysg Uwch a TBAR

Cliciwch yma am ddyddiadau ac amseroedd

#GraddauArGarregEichDrws

Rydym wedi datblygu nifer o raglenni gradd eang eu natur mewn partneriaeth ag amrywiaeth o sefydliadau addysg uwch o fri, fel: Prifysgol Cymruy Drindod Dewi Sant, Prifysgol Glyndŵr, Prifysgol De Cymru a Pearson.

Cynlluniwyd ein holl Gyrsiau Addysg Uwch gyda swyddi a gyrfaoedd yn y dyfodol mewn cof ac rydym yn ymdrechu i roi i’n graddedigion y profiad a’r wybodaeth orau i’w paratoi ar gyfer byd gwaith.

Mae ein Cyrsiau Addysg Uwch yn:

Lleol – Ni fydd angen i chi symud oddi cartref i astudio gan ei gwneud yn haws i’w gydweddu â’ch gwaith a’ch bywyd  teuluol.

Fforddiadwy – Mae llai o gostau teithio ac nid oes angen symud oddi cartref. Gall hyn gadw eich costau byw i lawr i lefel resymol.

Hyblyg – Yn aml, mae llwybrau amser llawn a rhan-amser o fewn ein rhaglenni Safon Uwch. Rydym yn ceisio trefnu’r amserlen er mwyn i chi allu parhau i weithio neu gyflawni ymrwymiadau teuluol tra byddwch yn astudio.

Cefnogol – mae dosbarthiadau yn llai nag yn y brifysgol, gan eich galluogi i gael mwy o sylw ac arweiniad unigol gan eich tiwtor.

Chwilio ein cyrsiau AU

Cyrsiau Cyn-Fynediad

Mae gennym hefyd ystod o gyrsiau Mynediad i Addysg Uwch, wedi’u cynllunio i baratoi dysgwyr heb gymwysterau traddodiadol ar gyfer astudio yn y brifysgol. Mae gennym gwrs Cyn-fynediad a nifer o gyrsiau Mynediad mewn Gofal Iechyd (llwybrau i mewn i Nyrsio a Bydwreigiaeth) a’r Dyniaethau (llwybrau i Addysgu).

TBAR/TBA

A ydych yn meddwl am newid gyrfa? A ydych chi am addysgu? Efallai bod gennych flynyddoedd o brofiad yn y diwydiant ac yn dymuno rhannu eich gwybodaeth gyda’r genhedlaeth nesaf?

Yn ein Noson Agored gallwch gael gwybod am addysgu mewn Addysg Bellach a sut y gallwch ddechrau eich gyrfa addysgu gyda chymhwyster TBAR neu TBA.

Y Dystysgrif Raddedig Broffesiynol mewn Addysg TAR sydd i chi os oes gennych radd mewn pwnc perthnasol ac yn dymuno ennill cymhwyster addysgu a gydnabyddir yn genedlaethol i weithio ym maes addysg bellach.

Cael Gwybod Rhagor

Y Dystysgrif Broffesiynol mewn Addysg TBA sydd i chi os oes gennych gymhwyster pwnc (Lefel 3 neu uwch) perthnasol ac yn dymuno ennill cymhwyster addysgu a gydnabyddir yn genedlaethol i weithio ym maes addysg bellach.

Cael Gwybod Rhagor

Addysgu – Cyflwyniad (Rhan-Amser) – Fe’ch cy wynir i’r arferion addysgu sydd eu heisiau i berfformio’n llwyddiannus yn y sector addysg ôl- orfodol.

Cael Gwybod Rhagor

Peidiwch â gadael i gyllid fod yn rhwystr i addysg. Gall Cyllid Myfyrwyr Cymru helpu!

Cael Gwybod Rhagor