Nosweithiau Agored

Ymunwch â ni yn ein Diwrnodau Agored:

 

Castell-nedd | Afan | Y Drenewydd | Bannau Brycheiniog

24 Mehefin, 2017

10:00-2:00yp

A ydych yn gadael yr ysgol yr haf ‘ma heb fod yn siŵr o beth i’w astudio – cwrs Safon U, prentisiaeth neu gwrs galwedigaethol ymarferol?

Neu a ydych am uwchsgilio yn eich swydd bresennol, dechrau cymhwyster prifysgol neu ddysgu er hwyl?

Beth am ymuno â ni yn un o’n Diwrnodau Agored!

Mae’n wych darllen am Grŵp Colegau NPTC a’r hyn sydd ganddo i’w gynnig, ond nid oes dim byd yn well na dod i brofi’r lle.

Mae ein diwrnodau agored yn rhoi cyfle i ddarpar fyfyrwyr a rhieni gael profiad o’r Coleg a’i gyfleusterau a chael gwybod mwy am yr amrywiaeth o bynciau a chyrsiau sydd gennym i’w gynnig.

Bydd myfyrwyr a rhieni yn gallu gweld y profiad addysgol a ddarparir gan Grŵp Colegau NPTC, yn ogystal â chael y cyfle i ‘roi cynnig arni’ mewn rhai pynciau neu ddisgyblaethau. Byddwch hefyd yn cael cyfle i ddarganfod bywyd y tu allan i’r ystafell ddosbarth a gweld beth mae’r Coleg yn cynnig o ran gweithgareddau allgyrsiol.

Cewch gip ar ba gyrsiau a gynigiwn YMA. <http://nptcgroup.ac.uk/>