Camau Nesaf

Cyhoeddir canlyniadau Safon Uwch ddydd Iau 13eg Awst a chanlyniadau TGAU ddydd Iau 20 Awst.

Bydd y canlyniadau ar gael o’r campws y gwnaethoch chi astudio ynddo.

Os na allwch gasglu’ch canlyniadau ar ddiwrnod y canlyniad neu os dymunwch i berthynas gasglu’ch canlyniadau ar eich rhan, cysylltwch â’n hadran arholiadau:  exams@nptcgroup.ac.uk

Bydd canlyniadau cyrsiau galwedigaethol ar gael pan fyddwch yn dal yn y coleg, ond gall hyn fod yn wahanol o gwrs i gwrs. Siaradwch ag arweinydd eich rhaglen am ganlyniadau cyrsiau galwedigaethol.

Mae tystysgrifau ar gyfer pynciau Safon Uwch / TGAU ar gael i’w casglu o’r dderbynfa ar y campws lle gwnaethoch astudio o ganol mis Tachwedd ymlaen. Mae pob tystysgrif arall fel arfer yn cyrraedd cyn pen deufis ar ôl cwblhau’r cwrs yn llwyddiannus.

Cyfrifoldeb y myfyriwr yw holi gyda swyddfa’r campws / swyddog arholiadau a yw tystysgrifau wedi cyrraedd. Nid ydym yn anfon llythyr allan yn cadarnhau bod tystysgrifau wedi cyrraedd.

Cedwir tystysgrifau yn y coleg am dair blynedd a’u dinistrio ar ôl y dyddiad hwn. Gellir cael tystysgrifau amnewid trwy gysylltu â’r cyrff dyfarnu yn uniongyrchol. Sylwch y bydd ffi am dystysgrifau amnewid.

Dolenni Ychwanegol

Ymunwch â’n Cyn-fyfyrwyr

Hyfforddwr Gyrfa 

Bydd yr Hyfforddwr Gyrfa yn dod o hyd i yrfa dda i chi trwy ddarparu data cyfredol ar gyflogau, cyflogaeth, swyddi ac addysg a hyfforddiant cysylltiedig.

Gyrfaoedd Cymru  

UCAS