Camau Nesaf

Cyhoeddir canlyniadau Safon Uwch a TGAU ar yr 2il a 3ydd dydd Iau ym mis Awst bob blwyddyn. Gellir casglu’r canlyniadau hyn yn y campws yr oeddech yn ei fynychu.

Os nad oes modd i chi gasglu eich canlyniadau ar ddiwrnod canlyniadau, neu os hoffech i berthynas gasglu eich canlyniadau ar eich rhan, cysylltwch â’n Hadran Arholiadau os gwelwch yn dda:
exams@nptcgroup.ac.uk

Bydd Canlyniadau Cyrsiau galwedigaethol fel arfer ar gael i cyn i chi orffen yn y coleg, ond mai hwn yn wahanol o gwrs i gwrs. Siaradwch ag arweinydd eich rhaglen ynghylch canlyniadau Cyrsiau galwedigaethol.

Mae tystysgrifau ar gyfer Safon Uwch/TGAU fel arfer yn cyrraedd yn ystod mis Hydref. Mae’r holl dystysgrifau eraill fel arfer yn cyrraedd cyn pen dau fis ar ôl cwblhau’n llwyddiannus.

Mae’n gyfrifoldeb y myfyriwr i holi Swyddfa’r Campws/Swyddfa Arholiadau os ydy’r tystysgrifau wedi cyrraedd. Nid ydym yn anfon llythyrau allan i gadarnhau bod tystysgrifau wedi cyrraedd.

Ar ôl blwyddyn, mae tystysgrifau heb eu casglu yn cael eu dychwelyd i’r cyrff dyfarnu a bydd rhaid gofyn am gopïau o hyn ymlaen. Sylwer os gwelwch yn dda, bydd hyn yn arwain at ffi gan y corff dyfarnu.

CYSYLLTIADAU YCHWANEGOL

Ymunwch â’n Alumi

Career Coach

Mae Career Coach wedi’i ddylunio i’ch helpu i ddod o hyd i yrfa dda drwy ddarparu’r data lleol mwyaf cyfredol ar gyflogau, cyflogaeth, hysbysebion swyddi, ac addysg a hyfforddiant cysylltiedig.

Gyrfa Cymru

UCAS