C. A oes angen help arnoch gyda chyllid myfyrwyr fel LCA/WGLG/pasiau bws neu unrhyw bryderon ariannol?

A. Galwch draw i Gymorth Myfyrwyr a siaradwch â’r tîm neu e-bostiwch studentsupport@nptcgroup.ac.uk.

 

C. A oes angen cymorth arnoch ar gyfer iechyd, lles, neu unrhyw faterion personol tra yn y coleg?

A. Siaradwch â’r Tîm Llesiant yn Cymorth i Fyfyrwyr neu anfonwch e-bost at welfare@nptcgroup.ac.uk.

 

C. Hoffech chi siarad â Chynghorydd Coleg?

A. E-bostiwch counsellorreferral@nptcgroup.ac.uk

 

C. Hoffech chi drafod eich dewis o gwrs, gyrfaoedd neu wneud cais i Brifysgol?

A. Siaradwch â Derbyniadau yn Cefnogi Myfyrwyr neu e-bostiwch admissions@nptcgroup.ac.uk.

 

C. A oes angen i chi siarad â rhywun am angen neu anhawster dysgu ychwanegol, neu unrhyw gymorth ychwanegol sydd ei angen yn y coleg?

A. E-bostiwch extralearningneeds@nptcgroup.ac.uk am gyngor ar dechnoleg gynorthwyol a all eich cynorthwyo yn eich astudiaethau neu studysupport@nptcgroup.ac.uk i drefnu cefnogaeth yn y dosbarth.

 

C. A ydych yn cael trafferth gyda gwaith coleg, neu a ydych am wella eich graddau? Oes angen help arnoch gyda cheisiadau UCAS?

A. Siaradwch â’r Tîm Hyfforddwyr Sgiliau Astudio yn Cymorth i Fyfyrwyr am gymorth adolygu neu e-bostiwch studyskillscoaches@nptcgroup.ac.uk. Ar gyfer ceisiadau UCAS, cysylltwch ag UCAS@nptcgroup.ac.uk.

 

C. A oes angen lle tawel arnoch i astudio neu ymlacio i ffwrdd o fywyd coleg prysur?

A. Siaradwch â’r tîm Cymorth i Fyfyrwyr yn eich Parth Myfyrwyr.