Cwestiynau Cyffredin Defnyddiol

C. Oes angen cymorth a chyngor gyda materion ariannol arnoch; megis LCA, cyllid myfyrwyr, cardiau bws neu unrhyw bryderon ariannol?
A. Galwch heibio i Wasanaethau Myfyrwyr a siaradwch â’r tîm.

C. Oes angen cymorth gydag iechyd, llesiant neu unrhyw faterion personol arnoch wrth astudio yn y coleg?
A. Siaradwch â’r Swyddogion Myfyrwyr: Pontio a Chadw yng Ngwasanaethau Myfyrwyr.

C. Hoffech siarad ag un o Gwnselwyr y Coleg?
A. Gofynnwch am Ffurflen Atgyfeirio: Cwnselydd gan y tîm Gwasanaethau Myfyrwyr neu e-bostiwch: studentservices@nptcgroup.ac.uk

C. Hoffech drafod eich dewis cwrs, gyrfaoedd neu wneud cais i brifysgol?
A. Siaradwch â derbyniadau neu Wasanaethau Myfyrwyr.

C. Hoffech siarad â rhywun ynglyn ag anghenion neu anawsterau dysgu ychwanegol, neu unrhyw beth sy’n gysylltiedig â’ch gwaith yn y coleg?
A. Gofynnwch i’ch tiwtor eich atgyfeirio at y tîm Cymorth Astudio, neu galwch heibio i’ch Parth Myfyrwyr, siaradwch â’ch staff addysgu neu anfonwch e-bost: studysupport@nptcgroup.ac.uk

C.Ydych yn cael trafferth gyda gwaith yn y coleg neu ydych am wella eich graddau? Oes angen help arnoch wrth gwblhau eich cais UCAS?
A. Siaradwch â’ch tiwtor a gofynnwch am fanylion eich Hyfforddwr Cymorth Astudio neu anfonwch e-bost studyskillscoach@nptcgroup.ac.uk

C. Oes angen lle tawel arnoch i astudio neu ymlacio i ffwrdd o fywyd prysur y coleg?
A. Gofynnwch i’r tîm Cymorth Astudio neu’ch tiwtor am y Parth Myfyrwyr a mannau tawel ar eich campws.