Q. A oes angen help a chyngor arnoch gyda materion ariannol; fel LCA, cyllid myfyrwyr, tocynnau bws neu unrhyw bryderon ariannol?
A. Galwch heibio i Gymorth i Fyfyrwyr a siaradwch â’r tîm.

Q. A oes angen cefnogaeth arnoch ar gyfer iechyd, lles neu unrhyw faterion personol tra yn y coleg?
A. Siaradwch â’r Tîm Llesiant a Chefnogaeth i Fyfyrwyr.

Q. Hoffech chi siarad â Chynghorydd Coleg?
A. Gofynnwch am ffurflen Cyfeirio Cynghorydd gan y Tîm Cymorth i Fyfyrwyr neu e-bost counsellorreferral@nptcgroup.ac.uk

Q. Hoffech chi drafod eich dewis cwrs, gyrfaoedd neu wneud cais am Brifysgol?
A. Siaradwch â Derbyniadau ar Gymorth i Fyfyrwyr.

Q. A oes angen i chi siarad â rhywun am angen neu anhawster dysgu ychwanegol, neu unrhyw gymorth ychwanegol sydd ei angen yn y coleg?
A. Gofynnwch i’ch tiwtor eich cyfeirio at y tîm Cymorth Astudio, galw heibio i’ch Parth Myfyrwyr i siarad â staff neu e-bostio: studysupport@nptcgroup.ac.uk

Q. Ydych chi’n cael trafferth gyda gwaith coleg neu a ydych chi am wella’ch graddau? Oes angen help arnoch chi gyda cheisiadau UCAS?
A. Siaradwch â’ch tiwtor a gofynnwch am eich Hyfforddwr Sgiliau Astudio neu e-bostiwch: studyskillscoach@nptcgroup.ac.uk

Q. Oes angen lle tawel arnoch chi i astudio neu ymlacio i ffwrdd o fywyd coleg prysur?
A. Gofynnwch i’r tîm Cymorth Astudio neu’ch tiwtor am y Parth Myfyrwyr ac ardaloedd tawel ar eich campws.