Nosweithiau Agored

DIGWYDDIADAU AGORED GWANWYN/HAF 2019 YN DOD YN FUAN

Dewch i mewn! Ymunwch â ni yn ein Nosweithiau Agored a byddwn yn rhoi hwb ymlaen i chi ar ddechrau eich taith gyda Grŵp Colegau NPTC.

 

CYRSIAU AMSER LLAWN

Chwilio ein cyrsiau amser llawn

Gyda mwy na 40 Safon Uwch ac opsiynau galwedigaethol eang eu cwmpas mae gennym #Dewis i bawb. Yn ein nosweithiau agored, bydd modd i chi:

• Darganfod rhagor am y cyrsiau a’r pynciau sydd ar gael.
• Cyfle delfrydol i fyfyrwyr a rhieni weld drostynt eu hunain manteision astudio yng Ngrŵp Colegau NPTC.
• Cwrdd â thiwtoriaid cwrs a gweld y cyfleusterau.
• Darganfod bywyd y tu allan i’r ystafell ddosbarth – sut mae’r Coleg yn cynnig ‘ mwy nag addysg yn unig’.