Eich diwrnod cyntaf

Rhoddir dyddiad dechrau i bob myfyriwr newydd wrth ymrestru.  Rhoddir rhif ystafell ddynodedig ac enw tiwtor personol /cydlynydd cwrs i rai myfyrwyr a bydd gofyn i fyfyrwyr eraill ymgynnull mewn ardaleodd pendol yn y Coleg.

Fel myfyriwr newydd, y peth cyntaf y gallwch ei ddisgwyl yw croeso mawr a chynnes. Gall eich diwrnod cyntaf yn y Coleg fod yn ddirdynnol wrth gwrs , ond unwaith i chi gyrraedd a gweld bod eich cyd-fyfyrwyr un union mor nerfus a chyffrous â chi, byddwch yn teimlo’n fwy cyfforddus cyn pen dim. Yn bendant mae o gymorth i wybod bod pawb yn yr un cwch.

Bydd y tymor newydd yn dechrau gyda chyflwyniad croeso ac wedyn cyfnod cynefino i sicrhau eich bod yn ymgartrefu yn hapus ym mywyd yn y Coleg. Ar yr adeg hwn, byddwn yn gwirio eich bod yn astudio’r Cwrs mwyaf priodol a’ch bod yn hollol ymwybodol o holl cyfleusterau ac adnoddau’r Coleg.

Byddwch hefyd yn derbyn pecyn croeso i fyfyrwyr sy’n cynnwys y gwasanaethau a gynigiwn, ein disgwyliadau o ran ein myfyrwyr, manylion am ein dulliau gweithredu a rhifau ffôn defnyddiol.