Bydd Medi yn brofiad newydd nid yn unig i chi, ond i’ch darlithwyr hefyd.

Yn dilyn pandemig Covid-19, mae’n rhaid i ni newid sut rydyn ni’n gwneud pethau, ac mae hynny’n cynnwys cyflwyno gwersi a dechrau’r tymor.

Cyn i chi ddod i’r Coleg i gwrdd â’ch darlithwyr a’ch cyd-fyfyrwyr, rydyn ni wedi llunio popeth sydd angen i chi ei wybod am ddechrau’r Coleg i mewn i raglen sefydlu ar-lein.

Anfonir eich manylion mewngofnodi atoch ar ôl i chi gofrestru. Bydd y rhain yn rhoi mynediad i chi i ystod o wasanaethau, gan gynnwys Office 365, storio cwmwl ar gyfer eich gwaith, cyfleusterau argraffu ar y safle, mynediad i Moodle ac adnoddau myfyrwyr ar-lein eraill. Ar ôl i chi gael manylion mewngofnodi eich cyfrifiadur, dyna fydd eich unig fewngofnodi a bydd yn cael ei gymhwyso i’ch cyfrif Prospect ar-lein hefyd, rhag ofn y bydd angen i chi fynd yn ôl i mewn am rywbeth.

Bydd eich manylion mewngofnodi Hwb Myfyrwyr hefyd yn cael eu diweddaru i gyd-fynd â’r manylion uchod. Gallwch barhau i fewngofnodi yno i weld eich manylion cofrestru ac i wneud unrhyw daliadau sy’n ddyledus.

Os oes gennych unrhyw faterion yn mewngofnodi, cysylltwch itservices@nptcgroup.ac.uk