Taliadau ar-lein sy’n gysylltiedig â chyrsiau

Taliadau ar-lein

Gallwch dalu fan hyn am eich ffioedd dysgu, ffioedd arholiadau, deunyddiau cwrs a theithiau neu galwch roi arian yn eich e-bwrs hyd yn oed.

Mewngofnodwch gyda’ch enw defnyddiwr – fel myfyriwr neu aelod o staff – wedyn dilynwch y cyfarwyddiadau syml i wneud taliad gan ddefnyddio cerdyn credyd neu gerdyn debyd.

Mewngofnodi a gwneud taliad