Beth yw ein safon ni?

  • Cyfradd lwyddo anhygoel o 99.9% Am y ddeuddegfed flwyddyn yn olynol roedd y gyfradd lwyddo gyffredinol yn uwch na 99 y cant.

 

  • Mewn 39 o’r 40 Safon Uwch a gynigir, cyflawnodd y myfyrwyr gyfradd lwyddo syfrdanol o 100 y cant.

 

  • Cyflawnodd myfyrwyr ganlyniad ardderchog o raddau rhagoriaeth driphlyg yn y cymwysterau Diploma Cenedlaethol/Estynedig, gyda llawer ohonynt yn cyflawni’r proffil graddau uchaf posibl D *, D *, D *.

 

  • Cyflawnodd nifer o fyfyrwyr Diploma Uwch Bagloriaeth Cymru sy’n cyfateb i raddau A * / A Safon Uwch!

 

  • Bwrsariaethau ar gyfer y myfyrwyr Gorau mewn chwaraeon, diwylliant a meysydd academaidd a galwedigaethol. Ffynhonell gefnogi ffantastig i fyfyrwyr.