Llyfrgelloedd

Gwasanaethau Llyfrgell: Llyfrau A MWY …

Mae’r llyfrgelloedd yn rhan annatod o fywyd yn y coleg. Mae gennym lyfrgelloedd ar flaen y gad mewn pedwar o’n colegau yn Afan, Bannau Brycheiniog, Castell-nedd a’r Drenewydd.  Ym mhob lleoliad fe welwch yr wybodaeth, offer, cymorth a’r cyfarwyddyd angenrheidiol i’ch helpu i lwyddo yn eich astudiaethau.

Eisiau gwybodaeth? Gofynnwch i ni!  Yn ein llyfrgelloedd, cewch mwy na 30,000 o lyfrau a channoedd o DVDs, cylchgronau a phapurau newydd.  Ar-lein, mae gennym 1,000 + e-lyfrau, gwasanaethau ffrydio fideo a llu o adnoddau arbenigol nad ydynt ar gael trwy ddefnyddio Google yn unig, ac mae’r holl bethau hyn ar gael 24/7.

Cewch gymorth a chyngor. Ym mhob llyfrgell yn y Coleg, mae gennym dîm o arbenigwyr a all eich helpu i fanteisio i’r eithaf ar eich potensial a symud ymlaen gyda’ch astudiaethau.   Gall staff y Llyfrgell ddarparu cymorth un i un, neu weithio gyda grwpiau bach a dosbarthiadau cyfan, wrth helpu gyda phrosiectau ymchwil ac aseiniadau.  Mae’r tîm yn arbenigwyr wrth ddod o hyd i wybodaeth ac yn hapus i helpu, gofynnwch! Dewch i’n gweld i astudio mewn amgylchedd hamddenol a chroesawgar. Mae pob llyfrgell yn cynnig lle i fynd lle y mae modd i chi ymchwilio, adolygu a chwblhau aseiniadau. Mae yna le i chi weithio mewn grŵp gyda ffrindiau, neu os yw heddwch a thawelwch yn well gennych, mae gan bob llyfrgell ystafell astudio dawel lle y gallwch weithio heb ymyrraeth.

Mae gennym gyfrifiaduron: llawer ohonynt! Mae digon o gyfrifiaduron, gliniaduron ac iPads yn ein llyfrgelloedd.  Darperir Wi-Fi am ddim ac yn ddiogel ar draws safleoedd y coleg os yw’n well gennych ddefnyddio’ch dyfais symudol eich hunan. Yng Ngholeg Afan a Chastell-nedd, gallwch fwcio cyfrifiaduron ymlaen llaw i warantu mynediad bob tro pan fydd arnoch ei angen.

Unrhyw beth arall? Rydym hefyd yn darparu…

  • llungopïo ac argraffu
  • deunydd ysgrifennu ar werth
  • rhwymo a lamineiddio
  • ailosod cyfrineiriau
  • cardiau adnabod /cardiau bws newydd
  • ymgyrchoedd hybu a digwyddiadau rheolaidd

Cysylltwch â Ni

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am y gwasanaeth, cysylltwch â ni ar:

Coleg Bannau Brycheiniog: 0845 4086480

Coleg Afan: 01639 648270

Castell-nedd : 01639 648601

Coleg y Drenewydd: 08454086296

e-bost: libraries@nptcgroup.ac.uk