HYFFORDDIAETHAU: TROWCH I’R GYFEIRIAD O EICH DEWIS

Os ydych rhwng 16-18 oed, mae’r Hyfforddeiaethau yn rhaglenni dysgu sy’n eich cefnogi sgiliau cysylltiedig â gwaith a nodi dewisiadau gyrfa. Mae yna lefelau gwahanol yn dibynnu ar yr angen unigol byddwch yn cael eich talu tra ar y rhaglen nes i chi fentro i’ch Prentisiaeth, Coleg neu Waith.

Hyfforddeiaethau

Beth fydd yn ei gynnig i mi?
  • CEFNOGAETH SAESNEG A MATH
  • TYSTIOLAETH I DDATGANU CEISIADAU A CVs PERTHNASOL GOFAL
  • CYDNABOD AC ADEILAD SGILIAU
  • PROFIADAU HYFFORDDIANT A GWAITH
  • CANIATÁU YMGYSYLLTU WYTHNOSOL
  • HYFFORDDIANT PARATOI GWAITH
Iawn, mae gen i ddiddordeb ond pa feysydd gwaith alla i feddwl am ymuno â nhw?

Mae yna lawer o feysydd gwaith y gallwn eu trafod. Mae’r rhaglenni hyfforddeiaeth yn cynnig cefnogaeth wedi’i phersonoli felly, mae’n well ein bod ni’n cael sgwrs i ddarganfod beth chi’n hoffi a beth chi ddim yn hoffi. Yna cynllunio eich rhaglen gyda’ch gilydd!

Pa lefelau sydd ar gael?

Yn dibynnu ar eich profiad a’ch cymwysterau cyfredol gallwch ddewis:

Ymgysylltu dan Hyfforddiant neu Hyfforddeiaeth Lefel 1. Dyma’r cam cyntaf fel arfer cyn symud ymlaen i:

  • Prentisiaeth
  • Coleg
  • Cyflogaeth
Sawl awr sydd ei angen arnaf bob wythnos?

Y lefel ymgysylltu fel arfer yw 16 awr o weithgareddau cysylltiedig â gwaith, bob wythnos o fynychu. Lefel un yw lleiafswm o 30 awr bob wythnos o fynychu.

Sawl wythnos yw hi?

Mae hyn wedi’i bersonoli i anghenion yr unigolyn felly, gallwn ni sgwrsio am hyn.

Faint fydd yn cael ei dalu?

Mae ymgysylltu yn £30 yr wythnos a Lefel 1 yn £50 yr wythnos, os byddwch chi’n cwblhau’r gweithgareddau a’r oriau y cytunwyd arnynt. Gallwch hefyd hawlio am rai treuliau eraill, gellir esbonio hyn i chi ar sail unigol.

Gellir dod o hyd i wybodaeth ychwanegol yn: Llywodraeth Cymru a Gyrfaoedd Cymru