Oes gennych chi ddiddordeb mewn hyfforddiant Manwerthu?

Bydd y cymhwyster hwn yn cefnogi swyddi megis cynorthwyydd manwerthu neu swyddi tebyg.

Yn Pathways Training, rydym yn cynnig Prentisiaethau mewn Manwerthu a fydd yn darparu cymhwyster cenedlaethol cydnabyddedig i ddysgwyr. Bydd y dysgwyr yn datblygu sgiliau yn y gweithle gyda chymorth Asesydd am hyd at 15 mis.

Rydym yn cynnig:

Lefel 2

Prentisiaeth Sylfaen

Gallai’r unedau gynnwys: Gweithio’n effeithiol mewn tîm manwerthu, cynorthwyo cwsmeriaid i ddewis cynhyrchion, addurno arddangosfeydd gweledol manwerthu er mwyn denu cwsmeriaid, prosesu taliadau am bryniannau, cadw stoc ar werth ar y lefelau angenrheidiol, cyfrif yr arian mewn amgylchedd manwerthu, a llawer mwy.

Lefel 3

Prentisiaeth

Caiff y dysgwyr ddewis o ymhlith tri llwybr:

  • Rheoli Manwerthu
  • Gweithiwr proffesiynol mewn Gwerthiannau Manwerthu
  • Marchnata Gweledol (Manwerthu)

Gallai’r unedau gynnwys: Cynorthwyo cwsmeriaid i ddewis cynhyrchion arbenigol mewn amgylchedd manwerthu, cyfrannu at wella gweithrediadau anwerthu yn barhaus o fewn eich maes eich hun o gyfrifoldeb, cynllunio gweddluniau arddangos marchnata gweledol, a llawer mwy.

Mae’r prentisiaethau’n cynnwys:

  • Tystysgrif/Diploma mewn Sgiliau Manwerthu
  • Tystysgrif mewn Gwybodaeth Fanwerthu
  • Sgiliau Hanfodol mewn Cyfathrebu
  • Sgiliau Hanfodol mewn Cymhwyso Rhifau

Gofynion mynediad

Mae’n rhaid i’r dysgwyr:

  • Fod yn byw neu’n gweithio yng Nghymru
  • Fod yn gyflogedig am o leiaf 16 awr bob wythnos drwy gydol y brentisiaeth

Mae’n rhaid i bob dysgwr gael asesiad cychwynnol.

At beth y bydd y cymhwyster yn arwain?

Ar ôl cwblhau pob lefel, caiff y dysgwyr symud ymlaen at gymwysterau manwerthu lefel uwch mewn Prynu, Marchnata Gweledol, Rheoli neu Fanwerthu.