Canolfan Ragoriaeth ar gyfer Addysg Alwedigaethol Prydain yn Tsieina (CEBVEC)

Mae’r Ganolfan Ragoriaeth ar gyfer Addysg Alwedigaethol Brydeinig yn Tsieina yn rhaglen wasanaeth sy’n cynnig system gyflwyno Addysg Alwedigaethol broffesiynol a safonol yn seiliedig ar ddysgu myfyriwr-ganolog sy’n seiliedig ar dystiolaeth. Derbynnir yr arfer hwn yn y mwyafrif o wledydd datblygedig. Mae’r model Canolfan Ragoriaeth hefyd wedi cael derbyniad da mewn gwledydd eraill yn ogystal â Tsieina, India, y Dwyrain Canol, Fietnam a Gwlad Thai.

Mae CEBVECs yn cyfrannu at ddatblygu system addysg alwedigaethol ar gyfer colegau galwedigaethol uwchradd, uwch yn Tsieina a’r colegau israddedig cymhwysol, yn cynhyrchu timau addysgu a graddedigion cyflwyno o ansawdd uchel gyda hyfforddiant sgiliau technegol, cyflogaeth a dilyniant addysg, ac yn rhoi hwb i golegau a phrifysgolion Tsieineaidd mewn gwell rhyngwladol. dylanwad a chystadleurwydd. Mae cyflwyno adnoddau addysg alwedigaethol a safonau cyflenwi Prydain yn denu uwch arbenigwyr addysgu addysg alwedigaethol, yn integreiddio technegau adeiladu mawr, hyfforddiant athrawon, a sicrwydd ac asesiadau ansawdd. Mae myfyrwyr yn integreiddio ac yn elwa o’r broses gyfan a dulliau dysgu rhyngwladol sy’n canolbwyntio ar y myfyriwr.

Mae Grŵp Colegau NPTC yn galluogi systemau TVET i weithio’n gynaliadwy ac yn gydlynol. Mae CEBVEC wedi sefydlu ei bencadlys yn y DU ac mae ganddo swyddfa yn Tsieina wedi’i lleoli yn Beijing, sy’n gyfrifol am ddatblygu partneriaethau rhwng colegau galwedigaethol o ansawdd uchel yn y DU a cholegau israddedig uwchradd, galwedigaethol uwch sy’n canolbwyntio ar gymwysiadau yn Tsieina.

Cefnogir CEBVEC gan sefydliadau blaenllaw yn y DU, gan gynnwys y Cyngor Prydeinig, Tŷ’r Arglwyddi, Cymru a Llywodraeth Ganolog y DU. Fe’i cynlluniwyd i gefnogi dilyniant polisïau datblygu economaidd Tsieina, rhyngwladoli technegau addysgu a gwella’r lefelau sgiliau fel y’u cydnabyddir ar safonau rhyngwladol, ar gyfer Cadwyni Cyflenwi Adnoddau Dynol Medrus Iawn i fentrau allforio allweddol, ee Menter Belt a Ffyrdd Chinas (BRI) a yng nghyfraniad cyffredinol y graddedig at ddatblygiad cymdeithasol ac economaidd Tsieineaidd. Mae CEBVEC yn cymryd y safonau a’r fethodoleg fel y’u mabwysiadwyd yn Sector Addysg Bellach y Deyrnas Unedig, er ei fod yn galluogi ac yn annog nodweddion Tsieineaidd lleol yng nghanol ei ganlyniad a chyflogadwyedd graddedigion.

Manylion Cyswllt Swyddfa Tsieina

Gwefan: www.cebvec.org

E-bost: China-office@cebvec.org

Ffôn: (086) 10-62129889

 

Cwrdd â’r tîm CEBVEC