Gwyddor Fforensig


Bydd y cymhwyster hwn yn rhoi sylfaen dda i ddysgwyr o ran y wyddoniaeth y tu ôl i astudio Gwyddorau Biofeddygol a Fforensig. Bydd y cwrs yn cwmpasu pob agwedd ar wyddoniaeth yn cynnwys Bioleg, Cemeg, Ffiseg a Mathemateg hefyd ac mae’n addas ar gyfer y rhai sydd â diddordeb mewn astudio unrhyw fath o Wyddor Biofeddygol neu Fforensig yn y Brifysgol. Mae’r cymhwyster hwn yn cyfateb i astudio 3 Safon Uwch. Mae rhai o’r unedau allweddol a gwmpesir yn cynnwys: sgiliau ymchwilio gwyddonol, technegau labordy, technegau biofeddygol, dadansoddiad cemegol ymarferol a chasglu a dadansoddi tystiolaeth fforensig.