Yng Ngholeg Y Drenewydd, rydym yn rhedeg Tystysgrif Gyntaf L2 mewn Chwaraeon a Gwasanaethau Cyhoeddus sy’n gyfwerth â 4 TGAU ochr yn ochr â’r Dyfarniad Arweinwyr Chwaraeon L1. Mae hyn yn galluogi cynnydd i’r cyrsiau lefel 3 neu i gyflogaeth.

Mae ein cymwysterau Chwaraeon Lefel 3 yn galluogi ein myfyrwyr i gyflawni amrywiaeth o gymwysterau galwedigaethol perthnasol fel y Dyfarniad Arweinwyr Ifainc Actif, y Dyfarniad Arweinwyr Campau Cymunedol L2, Arweinwyr Campau Uwch, Hyfforddwr Ffitrwydd YMCA Lefel 2 a Diogelu. Mae hyn yn galluogi nhw i ymgymryd ag anogaeth campau cymunedol mewn ysgolion cynradd lleol a helpu’r uned datblygu chwaraeon leol allan gyda gwyliau a’r URDD. Mae myfyrwyr hefyd yn derbyn cyfle i weithio gyda’r swyddog anableddau trwy helpu allan gyda N-Able (clwb chwaraeon i’r anabl).

Mae’r Diploma Lefel 3 Estynedig mewn Gwasanaethau Cyhoeddus Gwisg Unffurf wedi ei ddylunio i roi trosolwg cyffredinol o bobl agwedd ar y gwasanaethau sy’n gweithredu yn y Deyrnas Unedig. Rydym yn cydweithio’n agos â’r Gwasanaethau Cyhoeddus Gwisg Unffurf gan gynnwys y gwasanaeth tân, y lluoedd arfog, yr heddlu a pharafeddygon. Mae myfyrwyr yn profi amrywiaeth helaeth o weithgareddau awyr agored o gaiacio i gerdded ar fynyddoedd ac maent yn cael nifer o sgyrsiau gan arbenigwyr gwadd.

Mae’r Academi Pêl-droed yn hyfforddi ac yn chwarae gemau cartref ar y maes 3G newydd ym Mharc Latham. Rydym yn defnyddio’r cyfleusterau a ganlyn yng Nghanolfan Hamdden Maldwyn hefyd: neuadd chwaraeon, maes astroturf, stiwdio ffitrwydd ac ystafell ffitrwydd.

DILYNWCH NI AR GYFRYNGAU CYMDEITHASOL

Facebook

Twitter