Mae Teithio a Thwristiaeth yn ddiwydiant deinamig sy’n newid yn barhaus. Mewn astudiaeth ddiweddar, dywedodd Deloitte mai twristiaeth yw’r sector sy’n tyfu gyflymaf yn y DU ers bron i ddeng mlynedd.

Y darlun mawr – yr economi dwristiaeth: sicrhau swyddi a thwf

Ffynhonnell: www.vistibritain.org

Mae’r adran twristiaeth yn cynnig amrywiaeth eang o gyrsiau o lefel 1 i 7. Mae gan y staff proffesiynol, cyfeillgar a hawdd mynd atynt brofiad helaeth sy’n berthnasol i’r diwydiant a dealltwriaeth o’r sector yn y byd go iawn. Mae cynnwys y cwrs yn cynnwys cynllunio busnes ar gyfer twristiaeth, gyda myfyrwyr yn cael eu harwain wrth drefnu digwyddiadau a chynllunio a rhedeg teithiau tywys gweithredwyr llawn. Mae myfyrwyr yn datblygu sgiliau gwasanaeth cwsmeriaid a marchnata digwyddiadau ac yn adeiladu sgiliau gwaith tîm ac arweinyddiaeth – y cwbl yn sgiliau trosglwyddadwy.

Mae gan yr adran hanes profedig o’r safonau uchaf o ofal myfyrwyr a llwyddiant academaidd.

Mae’r sector twristiaeth yn cynnig cyfleoedd cyflogaeth yn fyd-eang, yn genedlaethol ac yn lleol.

Yn y pedair blynedd diwethaf, cynyddodd cyflogaeth yn y sector twristiaeth yn ne Cymru o 29,000 i 31,100 gyda thwristiaeth yn cyfrif am 10% o’r swyddi yng Nghymru.

Mae cyfleoedd cyflogaeth yn cynnwys gweithio mewn digwyddiadau, atyniadau ymwelwyr, marchnata, adnoddau dynol, rheoli a datblygu twristiaeth, twristiaeth wledig, rheoli gwestai, cynllunio priodasau, criw awyrennau, gwaith mewn asiantaeth teithio, bod yn gynrychiolydd dramor neu ar long fordaith.

Gwiriwch ein tudalen Facebook am ddigwyddiadau a gwybodaeth a’n tudalen Instagram am luniau a fideos.

Facebook

Cyrsiau
(Amser Llawn) - Addysg Bellach
Active IQ Ffitrwydd ac Ymarfer mewn Hyfforddiant Personol (Amser Llawn) - Addysg Bellach
Addysg – Tystysgrif Broffesiynol (TBA) AHO (Rhan-Amser) - Addysg Uwch a Graddau
Adeiladu Gwasanaethau Adeiladu Peirianneg Trydanol a Phlymio L2 Sylfaen C&G (Llawn Amser) - Addysg Bellach
Adeiladwaith a’r Amgylchedd Adeiledig: Rheoli Adeiladwaith – HND (Amser-Llawn) - Addysg Uwch a Graddau
Adeiladwaith a’r Amgylchedd Adeiledig: Rheoli Adeiladwaith – HND (Rhan-Amser) - Addysg Uwch a Graddau
Adeiladwaith a’r Amgylchedd Adeiledig – HNC (Amser-Llawn) - Addysg Uwch a Graddau
Adeiladwaith a’r Amgylchedd Adeiledig – HNC (Rhan-Amser) - Addysg Uwch a Graddau
Adnewyddu ACS (Nwy) (Rhan-Amser) - Addysg Bellach
Amaethyddiaeth – HND (Amser-Llawn) - Addysg Uwch a Graddau
Archwilio AAT Lefel 4 (Rhan-Amser) - Addysg Bellach
Arlwyo Porth (Llawn-amser) - Addysg Bellach
Asesiad Ynni Adeiladu Domestig Lefel 3 ABBE – Cyflenwi Ar-lein (Rhan-Amser) - Addysg Bellach
Astudiaethau Busnes – HND (Rhan-Amser) - Addysg Uwch a Graddau
Astudiaethau Plentyndod – Gradd Atodol BSc (Anrh) (Amser -Llawn) - Addysg Uwch a Graddau
Astudiaethau Plentyndod – Gradd Sylfaen (Amser-Llawn) - Addysg Uwch a Graddau
Atebion Creadigol – Cwrs Carlam mewn Trin Gwallt Lefel 1 a Lefel 2 mewn Trin Gwallt Menywod (19 oed a throsodd) (Amser Llawn) - Addysg Bellach
Atebion Creadigol – Cwrs Carlam mewn Trin Gwallt Lefel 1 a Lefel 2 mewn Trin Gwallt Menywod (Amser Llawn) - Addysg Bellach
Atebion Creadigol – Trin Gwallt Cyflym (Afan 16-18 Oed) (Llawn Amser) - Addysg Bellach
Bara Artisan (Rhan-Amser) - Addysg Bellach
Bioddiogelwch, Diogelwch Safle ac Ansawdd Wyau (Rhan-Amser) - Addysg Bellach
Bioleg Lefel UG / Safon Uwch (Llawn-amser) - Addysg Bellach
BSc (Anrh) Cyfrifiadura Cymhwysol – Gradd Ychwanegol Lefel 6 (Amser Llawn) - Addysg Uwch a Graddau
BTEC Diploma Estynedig Cenedlaethol Lefel 3 mewn TG (Amser Llawn) - Addysg Bellach
BTEC Diploma Technegol Lefel 2 mewn Technoleg Ddigidol (Rhwydweithio a Seiberddiogelwch) (Amser Llawn) - Addysg Bellach
BTEC Lefel 1/2 Dysgu Carlam mewn Teithio a Thwristiaeth (Amser Llawn) - Addysg Bellach
BTEC Lefel 1mewn Chwaraeon a Hamdden Egnïol (Amser Llawn) - Addysg Bellach
BTEC Lefel 2 mewn Chwaraeon a Gwasanaethau Cyhoeddus (Amser Llawn) - Addysg Bellach
BTEC Lefel 3 mewn Teithio a Thwristiaeth gyda Bagloriaeth Cymru (Amser Llawn) - Addysg Bellach
BTEC Tystysgrif Cyfunol Lefel 1 mewn Chwaraeon a Gwasanaethau Cyhoeddus mewn Lifrai (Amser-Llawn) - Addysg Bellach
Busnes Lefel 3 BTEC (Llawn-Amser) - Addysg Bellach
Busnes Safon Uwch (Amser Llawn) - Addysg Bellach
Busnes, Rheolaeth a TG – BA (Anrh) (Amser-Llawn) - Addysg Uwch a Graddau
CACHE Diploma Lefel 3 ar gyfer Gofal, Dysgu a Datblygiad Plant (Amser Llawn) - Addysg Bellach
CACHE lefel 3 Cefnogi Dysgu ac Addysgu mewn Ysgolion (Rhan-Amser: Dydd) - Addysg Bellach
CACHE lefel 3 Cefnogi Dysgu ac Addysgu mewn Ysgolion (Rhan-Amser: Noswaith) - Addysg Bellach
Camddefnyddio Sylweddau – Tystysgrif Addysg Uwch (Amser Llawn) - Addysg Uwch a Graddau
Cemeg – Safon Uwch / Gwyddoniaeth (Amser Llawn) - Addysg Bellach
Cerddoriaeth – HND (Amser-Llawn) - Addysg Uwch a Graddau
Chwistrellu Lliw Haul (Rhan-Amser) - Addysg Bellach
City & Guilds 2382-18 18fed Rhifyn Rheoliadau Gwifrau Trydanol BS7671 (Rhan Amser) - Addysg Bellach
City & Guilds 2391-52 Arolygu, Profi ac Ardystio Gosodiadau Trydanol Lefel 3 (Rhan-Amser) - Addysg Bellach
Clwb Camera – Dosbarth Nos Ffotograffiaeth Ddigidol a Golygu Delweddau Maw 6pm – 8pm (Rhan-Amser) - Addysg Bellach
Cofnodi Cofnodion a Nodiadau (Rhan-Amser) - Addysg Bellach
Coginio Fegan Cynaliadwy (Rhan-Amser) - Addysg Bellach
Coginio Proffesiynol Uwch Lefel 3 (Amser Llawn) - Addysg Bellach
Coprio a Chrefftau Greenwood Lefel 2 Diploma Coleg Mynyddoedd Du NVQ (Amser-Llawn) - Addysg Bellach
Crefftau Ymarferol Porth (Llawn-amser) - Addysg Bellach
Creu Datrysiad Rhyngrwyd o Bethau (IoT) (Rhan-amser) - Addysg Bellach
Cwmni Theatr Grass Roots – OCR Diploma Lefel 2 yn y Celfyddydau Perfformio (Amser-Llawn) - Addysg Bellach
Cwnsela Lefel 2 (Rhan-Amser) - Addysg Bellach
Cwrs Byr Ysgrifennu Creadigol Lefel 2 (Rhan-Amser) - Addysg Bellach
Cwrs Byr Ysgrifennu Creadigol Lefel 3 (Rhan-Amser) - Addysg Bellach
Cwrs Plymio Sylfaenol (Rhan Amser) - Addysg Bellach
Cyflwyniad i Adobe Creative Suite (Rhan-Amser) - Addysg Bellach
Cyflwyniad i Adobe Creative Suite (Rhan-Amser) - Addysg Bellach
Cyflwyniad i Blastro (Rhan-Amser) - Addysg Bellach
Cyflwyniad i Bricsio (Rhan-Amser) - Addysg Bellach
Cyflwyniad i Gneifio (Rhan-Amser) - Addysg Bellach
Cyflwyniad i Gosod Gwrychoedd (Rhan-Amser) - Addysg Bellach
Cyflwyniad i Gyfrifiadura Symudol (Gan ddefnyddio’ch iPad neu Dabled) (Rhan-amser) - Addysg Bellach
Cyflwyniad i Raglenni Safon UG/Lefel 3 (Amser Llawn) - Addysg Bellach
Cyflwyniad i Raglennu (Rhan-Amser) - Addysg Bellach
Cyflwyniad i Sgiliau Peirianneg (Amser Llawn) - Addysg Bellach
Cyflwyniad i Sgiliau’r Diwydiant Lletygarwch (Amser Llawn) - Addysg Bellach
Cyflyru Aer – Trin Rheweiddiad Modurol L3 (Rheoliad EC307-2008) (Rhan-Amser) - Addysg Bellach
Cyfrifeg Dysgu Carlam Lefel 2/3 (Amser Llawn) - Addysg Bellach
Cyfrifiadura – HND Lefel 4/5 (Amser Llawn) - Addysg Uwch a Graddau
Cyfrifiadura – HNC (Rhan-Amser) - Addysg Uwch a Graddau
Cyfrifiadureg Safon Uwch (Amser Llawn) - Addysg Bellach
Cyfryngau Cymdeithasol ar gyfer Busnes (Rhan-Amser) - Addysg Bellach
Cyfryngau Cymdeithasol ar gyfer Busnes (Rhan-Amser) - Addysg Bellach
Cyfryngau Cymdeithasol ar gyfer Gweithwyr Llawrydd Creadigol (Rhan-Amser) - Addysg Bellach
Cymhwyster UAL Lefel 2 Yn Y Celfyddydau Perfformio (Amser Llawn) - Addysg Bellach
Cymorth Cyntaf Lefel 3 yn y Gwaith (Rhan-Amser) - Addysg Bellach
Cymraeg Ail Iaith Safon Uwch (Amser Llawn) - Addysg Bellach
Cymwysterau Cenedlaethol BTEC L3 mewn Chwaraeon, Ffitrwydd a Hyfforddiant Personol (Amser-Llawn) - Addysg Bellach
Cyrsiau Byr Trydanol (Rhan-Amser) - Addysg Bellach
Datblygu Apiau Symudol (Rhan-Amser) - Addysg Bellach
Deall Cefnogaeth i Ymwybyddiaeth Iechyd Meddwl (Rhan-Amser) - Addysg Bellach
Dechreuwch yn CAD (Dylunio gyda Chymorth Cyfrifiadur) (Rhan-Amser) - Addysg Bellach
Diogelu Sylfaenol (Rhan-Amser) - Addysg Bellach
Diogelu Uwch – Cyfrifoldebau Rheolwyr (Rhan-Amser) - Addysg Bellach
Diogelwch Gwylwyr Lefel 2 (Rhan-Amser) - Addysg Bellach
Diogelwch Gwylwyr Lefel 3 (Rhan-Amser) - Addysg Bellach
Diploma BTEC Lefel 2 mewn Cerddoriaeth (Amser Llawn) - Addysg Bellach
Diploma BTEC Lefel 2 Pearson mewn Paratoi ar gyfer Gwasanaethau Cyhoeddus (Llawn Amser) - Addysg Bellach
Diploma Cenedlaethol L3 mewn Peirianneg Drydanol ac Electronig (Rhan-Amser) - Addysg Bellach
Diploma Cenedlaethol L3 mewn Peirianneg Fecanyddol (Rhan-Amser) - Addysg Bellach
Diploma Estynedig BTEC Lefel 3 mewn Adeiladwaith a’r Amgylchedd Adeiledig (Peirianneg Sifil) (Amser Llawn) - Addysg Bellach
Diploma Estynedig BTEC Lefel 3 mewn Cerddoriaeth (Amser Llawn) - Addysg Bellach
Diploma Estynedig BTEC Lefel 3 mewn Dawns (Amser Llawn) - Addysg Bellach
Diploma Estynedig Cenedlaethol Lefel mewn Gwyddoniaeth Gymhwysol (Amser Llawn) - Addysg Bellach
Diploma Estynedig Lefel 3 mewn Amaethyddiaeth (Amser Llawn) - Addysg Bellach
Diploma Estynedig Lefel 3 mewn Chwaraeon (Llwybrau Datblygu, Hyfforddint a Ffitrwydd) gyda Bagloriaeth Cymru (Amser Llawn) - Addysg Bellach
Diploma Estynedig Lefel 3 mewn Gwasanaethau Cyhoeddus gyda Bagloriaeth Cymru (Amser Llawn) - Addysg Bellach
Diploma Estynedig Lefel 3 mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Astudiaethau Iechyd) gyda Bagloriaeth Cymru (Amser Llawn) - Addysg Bellach
Diploma Estynedig Lefel 3 mewn TGCh (Llawn Amser) - Addysg Bellach
Diploma Estynedig Lefel 3 UAL Dylunio Cynhyrchu ar gyfer Teledu, Ffilm a Theatr (Amser Llawn) - Addysg Bellach
Diploma Estynedig Lefel 3 yn y Celfyddydau Perfformio (Amser Llawn) - Addysg Bellach
Diploma FDQ Lefel 1 mewn Sgiliau Pobi yn y Diwydiant Bwyd (Amser Llawn) - Addysg Bellach
Diploma Lefel 1 BTEC mewn TG (Amser Llawn) - Addysg Bellach
Diploma Lefel 1 mewn Sgiliau Garddwriaethol Ymarferol (Amser Llawn) - Addysg Bellach
Diploma Lefel 1 mewn Sgiliau Garddwriaethol Ymarferol (Rhan-Amser) - Addysg Bellach
Diploma Lefel 2 CACHE ar gyfer Gofal, Dysgu a Datblygiad Plant (Amser Llawn) - Addysg Bellach
Diploma Lefel 2 mewn Amaethyddiaeth (Amser Llawn) - Addysg Bellach
Diploma Lefel 2 mewn Garddwriaeth Seiliedig ar Waith (Amser-Llawn) - Addysg Bellach
Diploma Lefel 2 mewn Garddwriaeth Seiliedig ar Waith (Rhan-Amser) - Addysg Bellach
Diploma Lefel 2 mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Amser Llawn) - Addysg Bellach
Diploma Lefel 2 mewn Sgiliau Garddwriaethol Ymarferol (Amser Llawn) - Addysg Bellach
Diploma Lefel 2 mewn Trin Gwallt Menywod (Amser Llawn) - Addysg Bellach
Diploma Lefel 2 NVQ mewn Galwedigaethau Paentio Diwydiannol Gorffen Addurnol – Peintiwr (Rhan-Amser) - Addysg Bellach
Diploma Lefel 2 VRQ mewn Coginio a Gwasanaeth Bwyd Proffesiynol (Amser Llawn) - Addysg Bellach
Diploma Lefel 2 VTCT mewn Astudiaethau Therapi Harddwch (Amser-Llawn) - Addysg Bellach
Diploma Lefel 3 AAT mewn Cyfrifeg (Rhan-Amser) - Addysg Bellach
Diploma Lefel 3 AAT mewn Cyfrifyddu (Rhan-Amser) - Addysg Bellach
Diploma Lefel 3 BTEC mewn Adeiladu a’r Amgylchedd Adeiledig (Peirianneg Sifil) (Rhan-amser) - Addysg Bellach
Diploma Lefel 3 C&G 2365 mewn Gosodiadau Trydanol (Adeiladau a Strwythurau) (Amser Llawn) - Addysg Bellach
Diploma Lefel 3 mewn Garddwriaeth Seiliedig-ar-Waith (Amser Llawn) - Addysg Bellach
Diploma Lefel 3 mewn Troseddeg (Llawn Amser) - Addysg Bellach
Diploma Lefel 4 City & Guilds mewn Asesu Ynni Domestig (NDEA) – Cyflenwi Ar-lein (Rhan-Amser) - Addysg Bellach
Diploma mewn Coginio Proffesiynol Lefel 2 (Rhan-Amser) - Addysg Bellach
Diploma Mynediad i Addysg Uwch – Gwyddoniaeth (Amser Llawn) - Addysg Bellach
Diploma Mynediad i Addysg Uwch – Gwyddoniaeth (Rhan-Amser) - Addysg Bellach
Diploma Mynediad i AU – Y Dyniaethau (Amser Llawn) - Addysg Bellach
Diploma NVQ Lefel 2 VTCT mewn Therapi Harddwch (19 oed a throsodd) (Amser Llawn) - Addysg Bellach
Diploma Sylfaen Lefel 3/4 mewn Celf a Dylunio (Amser Llawn) - Addysg Bellach
Diploma VRQ Lefel 3 mewn Goruchwylio Lletygarwch (Amser Llawn) - Addysg Bellach
Diploma VRQ Lefel 3 mewn Sgiliau Uwch mewn Pobi, Patisserie a Melysion (Amser Llawn) - Addysg Bellach
Diploma VRQ Lefel 3 mewn Trin Gwallt (Amser Llawn) - Addysg Bellach
Dwr Poeth Domestig Heb ei Ddyfeisio - Addysg Bellach
Dwr Poeth Domestig Heb ei Ddyfeisio (Rhan-Amser) - Addysg Bellach
Dyfarniad a Thystysgrif Lefel 3 mewn Hyfforddiant, Asesu, Sicrwydd Ansawdd (TAQA) (Rhan-Amser) - Addysg Bellach
Dylunio Peirianneg Ddiwydiannol (Electronig a Thrydanol) – BEng (Anrh) (Prentisiaeth Gradd) (Rhan Amser) - Addysg Uwch a Graddau
Dylunio Peirianneg Ddiwydiannol (Mecanyddol) – BEng (Anrh) (Prentisiaeth Gradd) (Rhan Amser) - Addysg Uwch a Graddau
Economeg Safon Uwch (Amser Llawn) - Addysg Bellach
Excel Canolradd (Rhan-Amser) - Addysg Bellach
Excel Canolradd (Rhan-Amser) - Addysg Bellach
Excel Canolradd (Rhan-Amser) - Addysg Bellach
Excel Canolradd (Rhan-Amser) - Addysg Bellach
Excel i Ddechreuwyr (Rhan-Amser) - Addysg Bellach
Excel Uwch (Rhan-Amser) - Addysg Bellach
Farnis Ewinedd Gel (Rhan-Amser) - Addysg Bellach
FDQ Lefel 2 mewn Addurno Cacennau – (Rhan-amser: Noson) - Addysg Bellach
FDQ Lefel 2 mewn Addurno Cacennau – (Rhan-amser: Noson) - Addysg Bellach
Ffiseg Lefel UG / Safon Uwch (Llawn-amser) - Addysg Bellach
Ffotograffiaeth Ddigidol a Golygu Delweddau - Addysg Bellach
Ffotograffiaeth Ddigidol a Golygu Delweddau (Rhan-Amser) - Addysg Bellach
Ffotograffiaeth Ddigidol a Golygu Delweddau (Rhan-Amser) - Addysg Bellach
Ffotograffiaeth Ddigidol a Golygu Delweddau (Rhan-Amser) - Addysg Bellach
Garddwriaeth Adfywiol Lefel 2 NVQ Diploma Coleg Mynyddoedd Du (Amser-Llawn) - Addysg Bellach
Gateway Celfyddydau Creadigol (Amser Llawn) - Addysg Bellach
Gateway Lefel 1 (Amser Llawn) - Addysg Bellach
Gateway Media a TG E3 (Amser Llawn) - Addysg Bellach
Gofal a Lles – BSc (Anrh) (Gradd Atodol) (Amser-Llawn) - Addysg Uwch a Graddau
Gofal, Dysgu a Datblygu Plant Diploma CG L3 (Rhan-amser) - Addysg Bellach
Gofyniad Cymorth Cyntaf yn y Gwaith Lefel 3 (Rhan-Amser) - Addysg Bellach
Gosod a Chynnal a Chadw Pympiau Gwres BTEC (Rhan Amser) - Addysg Bellach
Gosod a Chynnal Systemau Ysgeintwyr Tân Awtomatig mewn Anheddau Domestig Lefel 3 (Rhan-Amser) - Addysg Bellach
Gosod Drysau Pren Gwrth Dân (Rhan-Amser) - Addysg Bellach
Gosod Pwyntiau Codi Tâl Cerbydau Trydan Domestig, Masnachol a Diwydiannol (Rhan-Amser) - Addysg Bellach
Gosod Trydanol Lefel 3 (Rhan-amser) - Addysg Bellach
Gosod Ysgeintwyr Tân (Rhan Amser) - Addysg Bellach
Gosod Ysgeintwyr Tân (Rhan Amser) - Addysg Bellach
Gosod Ysgeintwyr Tân (Rhan-Amser) - Addysg Bellach
Gwasanaeth Cwsmer Lefel 2 (Highfield) (Rhan Amser) - Addysg Bellach
Gwasanaethau Cyhoeddus – HND (Amser-Llawn) - Addysg Uwch a Graddau
Gweithdy Byr Tylino Bambw (Rhan-Amser) - Addysg Bellach
Gweithdy Canhwyllau Clust Hoppi (Rhan-Amser) - Addysg Bellach
Gweithdy Rysáit fawr a Bownsio Lee Stafford (Rhan-Amser) - Addysg Bellach
Gweithdy Rysáit Merlod Lee Stafford (Rhan-Amser) - Addysg Bellach
Gweithdy Rysáit Tong Dirdro Lee Stafford (Rhan-Amser) - Addysg Bellach
Gweithdy Sgiliau Recriwtio (Rhan-Amser) - Addysg Bellach
Gweithrediadau Peirianneg Perfformio Lefel 2 (Rhan-Amser) - Addysg Bellach
Gwneuthuriad a Weldio Lefel 3 (Llawn Amser) - Addysg Bellach
Gwobr Arweinyddiaeth a Rheolaeth ILM Lefel 5 (Rhan-Amser) - Addysg Bellach
Gwobr Arweinyddiaeth a Rheolaeth ILM Lefel 5 (Rhan-Amser) - Addysg Bellach
Gwobr Lefel 2 mewn Atgyweirio Cerbydau Trydan / Hybrid (Rhan-Amser) - Addysg Bellach
Gwobr Lefel 2 mewn Cymorth Cyntaf ar gyfer Dysgu Ar-lein Iechyd Meddwl (Rhan-Amser) - Addysg Bellach
Gwobr Lefel 2 mewn Cymorth Cyntaf ar gyfer Dysgu Ar-lein Iechyd Meddwl (Rhan-Amser) - Addysg Bellach
Gwobr Lefel 2 mewn Cymorth Cyntaf ar gyfer Dysgu Ar-lein Iechyd Meddwl (Rhan-Amser) - Addysg Bellach
Gwobr Lefel 2 mewn Cymorth Cyntaf ar gyfer Iechyd Meddw (Rhan-Amser) - Addysg Bellach
Gwobr Lefel 2 mewn Diogelwch Tân (Cyflenwi Ar-lein) (Rhan-Amser) - Addysg Bellach
Gwobr Lefel 2 mewn Iechyd a Diogelwch yn y Gweithle (Cyflenwi Ar-lein) (Rhan-Amser) - Addysg Bellach
Gwobr Lefel 2 mewn Trin Llaw – Egwyddorion ac Ymarfer (Cyflenwi Ar-lein) (Rhan-Amser) - Addysg Bellach
Gwobr Lefel 3 City and Guilds mewn Addysg a Hyfforddiant (6502) (Rhan-amser) - Addysg Bellach
Gwobr Lefel 3 ILM mewn Arweinyddiaeth a Rheolaeth (Rhan-Amser) - Addysg Bellach
Gwobr Lefel 3 IMI mewn Atgyweirio ac Amnewid System Cerbydau Trydan / Hybrid (Rhan-Amser) - Addysg Bellach
Gwobr Lefel 3 mewn Cymorth Cyntaf Pediatreg (Rhan-Amser) - Addysg Bellach
Gwobr Lefel 3 mewn Cymorth Cyntaf Pediatreg Brys (Rhan-Amser) - Addysg Bellach
Gwobr Lefel 3 mewn Goruchwylio Cymorth Cyntaf ar gyfer Dysgu Ar-lein Iechyd Meddwl (Rhan-Amser) - Addysg Bellach
Gwobr Lefel 3 mewn Goruchwylio Cymorth Cyntaf ar gyfer Iechyd Meddwl (Rhan-Amser) - Addysg Bellach
Gwobr Lefel 4 mewn Marchnata Digidol – Creu a Rheoli Gwefannau CMS (Cyflenwi Ar-lein) (Rhan-Amser) - Addysg Bellach
Gwobr Lefel 4 mewn Marchnata Digidol – Cynllunio Marchnata Digidol (Cyflenwi Ar-lein) (Rhan-Amser) - Addysg Bellach
Gwobr Lefel 4 mewn Marchnata Digidol – Dadansoddeg Ddigidol (Cyflenwi Ar-lein) (Rhan-Amser) - Addysg Bellach
Gwobr Lefel 4 mewn Marchnata Digidol – Hanfodion Marchnata (Cyflenwi Ar-lein) (Rhan-Amser) - Addysg Bellach
Gwobr Lefel 4 mewn Marchnata Digidol – Hanfodion Marchnata Digidol (Cyflenwi Ar-lein) (Rhan-Amser) - Addysg Bellach
Gwobr Lefel 4 mewn Marchnata Digidol – Hanfodion Marchnata E-bost (Cyflenwi Ar-lein) (Rhan-Amser) - Addysg Bellach
Gwobr Lefel 4 mewn Marchnata Digidol – Hysbysebu Digidol (Cyflenwi Ar-lein) (Rhan-Amser) - Addysg Bellach
Gwobr Lefel 4 mewn Marchnata Digidol – Marchnata Cyfryngau Cymdeithasol (Cyflenwi Ar-lein) (Rhan-Amser) - Addysg Bellach
Gwobr Lefel 4 mewn Marchnata Digidol – Marchnata Cynnwys (Cyflenwi Ar-lein) (Rhan-Amser) - Addysg Bellach
Gwobr Lefel 4 mewn Marchnata Digidol – Marchnata Peiriannau Chwilio (Cyflenwi Ar-lein) (Rhan-Amser) - Addysg Bellach
Gwobr Lefel 4 mewn Marchnata Digidol – Profiad Cwsmer Ar-lein (Cyflenwi Ar-lein) (Rhan-Amser) - Addysg Bellach
Gwobr Lefel 4 yn y Sicrwydd Ansawdd Mewnol Prosesau ac Ymarfer Asesu (Rhan-Amser) - Addysg Bellach
Gwobr Lefel 4 yn y Sicrwydd Ansawdd Mewnol Prosesau ac Ymarfer Asesu (Rhan-Amser) - Addysg Bellach
Gwyddor Chwaraeon Ac Ymarfer Corff – HND (Amser-Llawn) - Addysg Uwch a Graddau
Hanes yr Henfyd Safon Uwch (Amser Llawn) - Addysg Bellach
Hanner Cymhwyster AAT Lefel 3 (Rhan-Amser) - Addysg Bellach
HND Astudiaethau Busnes (Amser-Llawn) - Addysg Uwch a Graddau
Hyfforddiant ac Asesiad Blynyddol MOT (Rhan-Amser) - Addysg Bellach
Hyfforddiant Aseswyr Ôl-ffitio (Ar-lein) (Rhan-amser) - Addysg Bellach
Hyfforddiant Dadebru Cardiopwlmonaidd CPR (Rhan-Amser) - Addysg Bellach
Hyfforddiant Wardeiniaid Tân (Rhan-Amser) - Addysg Bellach
Hylendid Bwyd Lefel 3 RSPH (Rhan-Amser) - Addysg Bellach
IMI Diploma Lefel 1 mewn Atgyweirio Cerbydau ar ôl Damweiniau (Amser Llawn) - Addysg Bellach
IMI Lefel 2 Atgyweirio Corff Cerbydau Ailddiffinio (Paent) (Llawn Amser) - Addysg Bellach
IOSH Gweithio’n Ddiogel (Rhan-Amser) - Addysg Bellach
IOSH Rheoli Dysgu Ar-lein yn Ddiogel (Rhan-Amser) - Addysg Bellach
IOSH Rheoli’n Ddiogel (Rhan-Amser) - Addysg Bellach
Lefel 1 Iechyd a Gofal Cymdeithasol Gateway (Llawn Amser) - Addysg Bellach
Lefel 1 mewn Trin Gwallt a Harddwch (Amser Llawn) - Addysg Bellach
Lefel 1 Peirianneg Fodurol (Amser Llawn) - Addysg Bellach
Lefel 2 Atgyweirio Corff Cerbyd IMI (Corff) (Llawn Amser) - Addysg Bellach
Lefel 2 City and Guilds Cyflwyniad i Sgiliau Hyfforddwyr (7300) (Rhan-Amser) - Addysg Bellach
Lefel 2 Cyfarwyddo Ymarfer Corff mewn Amgylchedd Campfa (Amser-Llawn) - Addysg Bellach
Lefel 2 Diploma Gweithrediadau Cynnal a Chadw Adeiladau, Atgyweirio ac Adnewyddu Aml-Fasnach (Rhan Amser) - Addysg Bellach
Lefel 2 Diploma Gweithrediadau Cynnal a Chadw Adeiladau, Atgyweirio ac Adnewyddu Aml-Fasnach (Rhan Amser) - Addysg Bellach
Lefel 2 Gweinyddiaeth Busnes (Diploma Pearsons) (Rhan-Amser) - Addysg Bellach
Lefel 2 Gwell Peirianneg (Ffabrigo a Weldio) (Amser Llawn) - Addysg Bellach
Lefel 2 Hylendid / Diogelwch Bwyd (Rhan-amser) - Addysg Bellach
Lefel 2 Peirianneg Amaeth (Llawn Amser) - Addysg Bellach
Lefel 3 Cymorth Cyntaf Brys yn y Gwaith (Rhan-Amser) - Addysg Bellach
Lefel 3 mewn Therapïau Chwaraeon (Amser Llawn) - Addysg Bellach
Lefel 3 mewn Therapîau Cymhwysol (Amser Llawn) - Addysg Bellach
Lefel 3 Rheoli Cefn Gwlad (Llawn Amser) - Addysg Bellach
Lefel 3 Technoleg Peirianneg Diploma SIAL (Llawn Amser) - Addysg Bellach
Lefel 3 Uwch VTCT mewn Therapïau Cymhwysol (Amser Llawn) - Addysg Bellach
Lefel AS / Lefel A Technoleg Ddigidol (Amser-Llawn/Rhan-Amser) - Addysg Bellach
Lefel UG / Lefel A – Pob Cwrs (Amser Llawn) - Addysg Bellach
Lefelau Lluosog Llawn Amser ESOL (Llawn Amser) - Addysg Bellach
Lles ac Iechyd yn y Gymuned (Oedolion ac Ieuenctid) – Diploma mewn Addysg Uwch (Amser-Llawn) - Addysg Uwch a Graddau
Lles ac Iechyd yn y Gymuned (Oedolion ac Ieuenctid) – Tystysgrif mewn Addysg Uwch (Amser-Llawn) - Addysg Uwch a Graddau
Lluniadu a Darlunio (cwrs byr) (Rhan-Amser) - Addysg Bellach
Lluniadu a Darlunio (cwrs byr) (Rhan-Amser) - Addysg Bellach
Llwybr cyflym i’r Coleg – Lletygarwch, Dawns, Drama, Busnes, Menter a TG (Amser-Llawn) - Addysg Bellach
Llwybr Trydanol ar gyfer Dilyniant Cymhwyster mewn Peirianneg Gwasanaethau Adeiladu L2 (Llawn Amser) - Addysg Bellach
Llywodraeth a Gwleidyddiaeth Safon UG/U (Amser Llawn) - Addysg Bellach
Mae cyfrifiaduron ddim yn brathu (Rhan-Amser) - Addysg Bellach
Mynediad at Ddiploma AU – Cyfrifiadura Cymhwysol Lefel 3 (Llawn-Amser) - Addysg Bellach
Mynediad i Ddiploma AU – Busnes a Gwasanaethau Ariannol (Amser Llawn) - Addysg Bellach
Mynediad i Ddiploma AU – Gofal Iechyd (Llawn Amser) - Addysg Bellach
Mynediad i Ddiploma AU mewn Gofal Iechyd (Amser Llawn) - Addysg Bellach
Mynediad i Ddiploma AU mewn Gofal Iechyd (Rhan Amser) - Addysg Bellach
Mynediad Sylfaenol (Amser Llawn) - Addysg Bellach
NVQ Coginio Proffesiynol Lefel 3 (Rhan-Amser) - Addysg Bellach
NVQ Coginio Proffesiynol Lefel 3 (Rhan-Amser) - Addysg Bellach
NVQ Gwaith Saer Lefel 2 (Rhan-Amser) - Addysg Bellach
PA1 Defnyddio Plaladdwyr yn Ddiogel Cais Knapsack PA6 (Rhan-Amser) - Addysg Bellach
Paratoi ar gyfer Mynediad i Gyrsiau Addysg Uwch (Amser-Llawn) - Addysg Bellach
Paratoi ar gyfer y Coleg – Cyflwyniad i Fusnes, Sgiliau Digidol, Iechyd a Gofal Cymdeithasol, Perfformiad (Amser- Llawn) - Addysg Bellach
Paratoi Galwedigaethol a Phorth i Addysg Bellach (Llawn Amser) - Addysg Bellach
Pastai Perffaith (Rhan-Amser) - Addysg Bellach
Peirianneg Fodurol Lefel 2 (Amser Llawn) - Addysg Bellach
Peirianneg HNC (Rhan-amser) - Addysg Uwch a Graddau
Peirianneg Lefel 1 (Amser Llawn) - Addysg Bellach
Perfformio Gweithrediadau Peirianneg / ABC Weldio a Ffabrigo Lefel 2 (Amser Llawn) - Addysg Bellach
Perfformio Gweithrediadau Peirianneg Lefel 2 Cynnal a Chadw (Amser Llawn) - Addysg Bellach
Perfformio Gweithrediadau Perianneg Lefel 2 Mecanyddol (Amser Llawn) - Addysg Bellach
Pobi Proffesiynol Lefel 3 (Rhan-Amser) - Addysg Bellach
Porth Cyffredinol E3 (Llawn-amser) - Addysg Bellach
Porth Iechyd a Gofal Cymdeithasol E3 (Llawn Amser) - Addysg Bellach
Profi Offer Cludadwy Lefel 3 (PAT) City & Guilds 2377 (Rhan Amser) - Addysg Bellach
Rhaglen Ddysgu Lefel 2 Cynnal a Chadw Uwch (Amser Llawn) - Addysg Bellach
Rhaglen Ddysgu Lefel 2 Peirianneg Fecanyddol Uwch (Amser Llawn) - Addysg Bellach
Rhaglen Dysgu a Reolir (Porth i Nwy) (Rhan-Amser) - Addysg Bellach
Rhaglen Dysgu Peirianneg Uwch BTEC Lefel 3 (Llawn Amser) - Addysg Bellach
Rheoli Busnes – Gradd Ychwanegol BA (Anrh) (Rhan-amser) - Addysg Uwch a Graddau
Rheoli Diogelwch Gwylwyr Lefel 4 (Rhan-Amser) - Addysg Bellach
Rheoli Iechyd a Lles Dofednod (Rhan-Amser) - Addysg Bellach
Rheoli Lletygarwch a’r Celfyddydau Coginio – HNC (Rhan Amser) - Addysg Uwch a Graddau
Rheoli Lletygarwch a’r Celfyddydau Coginio – HND (Amser-Llawn) - Addysg Uwch a Graddau
Rheoli Lletygarwch a’r Celfyddydau Coginio BA (Anrh) (Amser-Llawn) - Addysg Uwch a Graddau
Rheoli Lletygarwch a’r Celfyddydau Coginio BA (Anrh) (Amser-Llawn) - Addysg Uwch a Graddau
Rheoliadau Dwr Oer (BPEC) (Rhan Amser) - Addysg Bellach
Saesneg i Siaradwyr Ieithoedd Eraill (ESOL) (Rhan-Amser) - Addysg Bellach
Saesneg, TG a Mathemateg Sylfaenol (Rhan-Amser) - Addysg Bellach
Safon Uwch Addysg Gorfforol (Amser Llawn) - Addysg Bellach
Safon Uwch Almaeneg (Amser Llawn) - Addysg Bellach
Safon Uwch Astudiaethau Crefyddol (Amser Llawn) - Addysg Bellach
Safon Uwch Astudiaethau’r Cyfryngau (Amser Llawn) - Addysg Bellach
Safon Uwch Celfyddyd Gain (Amser Llawn) - Addysg Bellach
Safon Uwch Cerddoriaeth (Amser Llawn) - Addysg Bellach
Safon Uwch Cymdeithaseg (Amser Llawn) - Addysg Bellach
Safon Uwch Daearyddiaeth (Amser Llawn) - Addysg Bellach
Safon Uwch Dawns (Amser Llawn) - Addysg Bellach
Safon Uwch Drama ac Astudiaethau Theatr (Amser Llawn) - Addysg Bellach
Safon Uwch Dylunio Graffig (Amser Llawn) - Addysg Bellach
Safon Uwch Ffotograffiaeth (Amser Llawn) - Addysg Bellach
Safon Uwch Ffrangeg (Amser Llawn) - Addysg Bellach
Safon Uwch Hanes (Amser Llawn) - Addysg Bellach
Safon Uwch Iaith a Llenyddiaeth Saesneg (Amser Llawn) - Addysg Bellach
Safon Uwch Iaith Saesneg (Amser Llawn) - Addysg Bellach
Safon Uwch Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Amser Llawn) - Addysg Bellach
Safon Uwch Llenyddiaeth Saesneg (Amser Llawn) - Addysg Bellach
Safon Uwch Mathemateg (Amser Llawn) - Addysg Bellach
Safon Uwch Mathemateg Bellach (Amser Llawn) - Addysg Bellach
Safon Uwch mewn Astudiaethau Ffilm (Amser Llawn) - Addysg Bellach
Safon Uwch mewn Dylunio Tri Dimensiwn (Amser Llawn) - Addysg Bellach
Safon Uwch Sbaeneg (Amser Llawn) - Addysg Bellach
Safon Uwch Seicoleg (Amser Llawn) - Addysg Bellach
Safon Uwch Tecstilau (Amser Llawn) - Addysg Bellach
Safon Uwch Teithio a Thwristiaeth (Amser Llawn) - Addysg Bellach
Safon Uwch yn y Gyfraith (Amser Llawn) - Addysg Bellach
Samplu Galwedigaethol (Amser Llawn) - Addysg Bellach
Sbaeneg (Dechreuwyr) Cam 1 (Rhan-Amser) - Addysg Bellach
Sgiliau Bywyd (Amser Llawn) - Addysg Bellach
Sgiliau Gwaith ac Addysg Gymdeithasol (Amser Llawn) - Addysg Bellach
Sgiliau Uwch mewn Weldio C&G Lefel 3 (Rhan-amser) - Addysg Bellach
Sgiliau Uwch mewn Weldio C&G Lefel 3 (Rhan-amser) - Addysg Bellach
Sgiliau Weldio Rhagarweiniol Lefel 1 (Rhan-amser) - Addysg Bellach
Sgiliau Weldio Rhagarweiniol Lefel 1 (Rhan-amser) - Addysg Bellach
Sylfaen mewn Adeiladu a’r Amgylchedd Adeiledig (Lefel 2) (Amser Llawn) - Addysg Bellach
Sylfaen mewn Gweithrediadau Crefft Adeiladu (Amser Llawn) - Addysg Bellach
Technegau Ffilm Cyfryngau Creadigol Ffôn Symudol (Rhan-Amser) - Addysg Bellach
Technegau Oen Sylfaenol (Rhan-Amser) - Addysg Bellach
TG Porth (Llawn-amser) - Addysg Bellach
TGAU Bioleg (Rhan-Amser) - Addysg Bellach
TGAU Mathemateg (Rhan-Amser) - Addysg Bellach
TGAU Saesneg Iaith (Rhan-Amser) - Addysg Bellach
Timau i Athrawon (Rhan-Amser) - Addysg Bellach
Trin â Llaw Pasbort Cymru Gyfan (Rhan-Amser) - Addysg Bellach
Trwydded Yrru Gyfrifiadurol Ewropeaidd (ECDL) (Rhan-Amser: Dysgu o bell) - Addysg Bellach
Trwydded Yrru Gyfrifiadurol Ewropeaidd (ECDL) (Rhan-Amser) - Addysg Bellach
Trwydded Yrru Gyfrifiadurol Ewropeaidd (ECDL) (Rhan-Amser) - Addysg Bellach
Trwydded Yrru Gyfrifiadurol Ewropeaidd (ECDL) Uwch (Rhan-Amser: Dysgu o bell) - Addysg Bellach
Trwydded Yrru Gyfrifiadurol Ewropeaidd (ECDL) Uwch (Rhan-Amser) - Addysg Bellach
Trwydded Yrru Gyfrifiadurol Ewropeaidd (ECDL) Uwch (Rhan-Amser) - Addysg Bellach
Trydanol a Phlymio L2 CORE mewn Peirianneg Gwasanaethau Adeiladu Adeiladu (Rhan-Amser) - Addysg Bellach
Tryfflau Siocled a Petit Fours (Rhan-Amser) - Addysg Bellach
Twristiaeth Ryngwladol a Rheoli Digwyddiadau – BA (Anrh) (Amser-Llawn) - Addysg Uwch a Graddau
Twristiaeth Ryngwladol a Rheoli Digwyddiadau – BA (Anrh) (Amser-Llawn) - Addysg Uwch a Graddau
Twristiaeth Ryngwladol a Rheoli Digwyddiadau – HNC (Rhan-Amser) - Addysg Uwch a Graddau
Twristiaeth Ryngwladol a Rheoli Digwyddiadau – HND (Amser-Llawn) - Addysg Uwch a Graddau
Tystysgrif AAT Lefel 2 mewn Cyfrifyddu (Sylfaen) (Rhan-Amser) - Addysg Bellach
Tystysgrif Amaeth L2 PT (Rhan-Amser) - Addysg Bellach
Tystysgrif Amaeth L3 (Rhan Amser) - Addysg Bellach
Tystysgrif Broffesiynol mewn Addysg i Raddedigion (TBAR) AHO (Rhan-Amser) - Addysg Uwch a Graddau
Tystysgrif Cymhwysedd NPTC City & Guilds wrth ddefnyddio dipiau defaid yn ddiogel (Rhan-amser) - Addysg Bellach
Tystysgrif Cymhwysedd NPTC City & Guilds wrth ddefnyddio Plaladdwyr (Knapsack) PA1 a PA6 yn ddiogel (Rhan-Amser) - Addysg Bellach
Tystysgrif Defnydd Meddyginiaethau Milfeddyg City & Guilds yn Ddiogel (Rhan-Amser) - Addysg Bellach
Tystysgrif Estynedig BTEC Lefel 2 mewn Chwaraeon (Amser-Llawn) - Addysg Bellach
Tystysgrif Estynedig BTEC Lefel 3 mewn Busnes a’r Gyfraith (Llawn Amser) - Addysg Bellach
Tystysgrif Estynedig Genedlaethol UG / Safon Uwch mewn Gwyddoniaeth Gymhwysol L3 Pearson BTEC (Llawn Amser/Rhan-Amser) - Addysg Bellach
Tystysgrif Estynedig Lefel 2 BTEC mewn Technoleg Gwybodaeth a Technoleg Greadigol (Amser Llawn) - Addysg Bellach
Tystysgrif FDQ Lefel 1 mewn Addurno Cacennau – (Rhan-amser: Noson) - Addysg Bellach
Tystysgrif FDQ Lefel 1 mewn Addurno Cacennau – (Rhan-amser: Noson) - Addysg Bellach
Tystysgrif FDQ Lefel 3 mewn Addurno Cacennau – (Rhan-amser: Noson) - Addysg Bellach
Tystysgrif FDQ Lefel 3 mewn Addurno Cacennau – (Rhan-amser: Noson) - Addysg Bellach
Tystysgrif FDQ Lefel 3 mewn Pobi Proffesiynol (Rhan-Amser) - Addysg Bellach
Tystysgrif Lefel 1 NVQ mewn Lletygarwch (Amser Llawn) - Addysg Bellach
Tystysgrif Lefel 2 BTEC Mewn Menter Busnes (Amser-Llawn) - Addysg Bellach
Tystysgrif Lefel 2 BTEC Mewn Menter Busnes (Amser-Llawn) - Addysg Bellach
Tystysgrif Lefel 2 mewn Garddwriaeth Ymarferol / Sgiliau Garddio (Rhan-Amser) - Addysg Bellach
Tystysgrif Lefel 2 mewn Ymgynghoriaeth Colur a Harddwch (Rhan-Amser) - Addysg Bellach
Tystysgrif Lefel 2 Sgiliau Weldio (Rhan-Amser) - Addysg Bellach
Tystysgrif Lefel 2 Sgiliau Weldio (Rhan-Amser) - Addysg Bellach
Tystysgrif Lefel 2 VRQ mewn Technoleg Ewinedd (Rhan-Amser) - Addysg Bellach
Tystysgrif Lefel 3 mewn Asesiad Ynni Domestig – Cyflenwi Ar-lein (Rhan-Amser) - Addysg Bellach
Tystysgrif Lefel 3 mewn Therapi Tylino Chwaraeon (Rhan-Amser) - Addysg Bellach
Tystysgrif Lefel 3 VTCT mewn Tylino Corff yn y Dull Swedaidd (Rhan-Amser) - Addysg Bellach
Tystysgrif Lefel 3mewn Hyfforddiant Personol (Rhan-Amser) - Addysg Bellach
Tystysgrif Level 4 mewn Therapi Tylinio Chwaraeon (Rhan-Amser) - Addysg Bellach
Tystysgrif NVQ Lefel 1 mewn Sgiliau Lletygarwch (Rhan-Amser) - Addysg Bellach
Tystysgrif NVQ Lefel 2 mewn Lletygarwch (Amser Llawn) - Addysg Bellach
Tystysgrif VTCT VRQ Lefel 2 mewn Barbwr (Rhan-Amser) - Addysg Bellach
Tystysgrif VTCT VRQ Lefel 3 mewn Tylino Pen Indiaidd (Rhan-amser) - Addysg Bellach
UAL Diploma Estynedig L3 yn y Cyfryngau Creadigol gyda Bagloriaeth Cymru (Amser Llawn) - Addysg Bellach
UAL Diploma Estynedig Lefel 3 mewn Celf a Dylunio (Amser Llawn) - Addysg Bellach
UAL Diploma Estynedig Lefel 3 yn y Celfyddydau Perfformio a Chynhyrchu (Amser-Llawn) - Addysg Bellach
UAL Diploma L2 mewn Celf a Dylunio (Amser Llawn) - Addysg Bellach
UAL Diploma Lefel 2 yn y Cyfryngau Creadigol (Amser Llawn) - Addysg Bellach
VRQ L2 mewn Sgiliau Pobi, Patisserie a Melysion (Amser Llawn) - Addysg Bellach
VRQ L2 mewn Sgiliau Pobi, Patisserie a Melysion (Amser Llawn) - Addysg Bellach
VRQ Lefel 1 Coginio Proffesiynol a Gweini Bwyd (Amswer Llawn) - Addysg Bellach
VTCT Diploma Lefel 1 mewn Therapi Harddwch (Amser Llawn) - Addysg Bellach
VTCT Diploma Lefel 3 mewn Coluro a Gwallt Theatrig, Effeithiau Arbennig a’r Cyfryngau (Amser Llawn) - Addysg Bellach
VTCT NVQ Diploma Lefel 2 mewn Therapi Harddwch (Amser Llawn) - Addysg Bellach
VTCT VRQ Diploma Lefel 3 mewn Barbro (Amser Llawn) - Addysg Bellach
Workskills Explorer (Rhan-Amser) - Addysg Bellach
Ymarferion Gofal – Diploma mewn Addysg Uwch (Amser Llawn) - Addysg Uwch a Graddau
Ymarferion Gofal – Tystysgrif mewn Addysg Uwch (Amser Llawn) - Addysg Uwch a Graddau
Ymarferwyr TG Gwell Lefel 2 BTEC (Llawn Amser) - Addysg Bellach
Ymwybyddiaeth Drws Tân (Rhan-Amser) - Addysg Bellach
Ymwybyddiaeth Lefel 1 o Gymorth Cyntaf ar gyfer Dysgu Ar-lein Iechyd Meddwl (Rhan-Amser) - Addysg Bellach
Ymwybyddiaeth Lefel 1 o Gymorth Cyntaf ar gyfer Iechyd Meddwl (Rhan-Amser) - Addysg Bellach
Ysgrifennu Adroddiadau (Rhan-Amser) - Addysg Bellach