Mae’r llwyfan wedi’i osod … ar gyfer gyrfa mewn Drama ac Astudiaethau Theatr

Mae Astudiaethau Drama a Theatr yn ddewis gwych i fyfyrwyr sy’n chwilio am ffyrdd i fynegi eu hunain.

Mae’r cyrsiau’n ymdrin â phob math o ddrama a theatr, o’r clasuron i ysgrifennu gwreiddiol, gan roi cyfle i fyfyrwyr ddeall yn eang eu harddull greadigol eu hunain fel actor, cynhyrchydd neu ddramodydd.

Bydd myfyrwyr yn dysgu drostynt eu hunain gan ddarlithwyr profiadol sy’n arbenigo yn y sector creadigol.

Ein bwriad yw rhoi cyfle i fyfyrwyr archwilio eu talent unigryw ac, yn y bôn, gwneud gwahaniaeth.

Gall gyrfa mewn Astudiaethau Drama a Theatr gwmpasu llawer o feysydd arbenigol sy’n cynnwys, Actor, Cyfarwyddwr, Cynhyrchydd, Dramatydd, Dylunydd Cynnyrch, Dylunio Prop a Set, Addysgu ac Addysg, a Threftadaeth y Celfyddydau.