GWNEWCH YN DIGWYDD … GYDA GOFAL MEWN Dylunio Cynhyrchu ar gyfer Teledu, Ffilm a Theatr

Mae byd cynhyrchu theatr a theledu yn ddiwydiant o safon fyd-eang sy’n tyfu ac yn ffynnu. Mae’r Diwydiant Creadigol yng Nghymru yn parhau i dyfu ac yn cynhyrchu rhai o gynyrchiadau Teledu mwyaf cydnabyddedig y DU (Dr. Who ar y BBC, Bang S4C, War of the Worlds gan Fox) Un golwg ar gredydau’r ffilm, sioe deledu neu gynhyrchiad theatr ysgubol ddiweddaraf. yn dangos yn union hynny. Ar gyfer pob perfformiwr ar lwyfan theatrig neu gynhyrchiad ffilm, mae tîm o bobl y tu ôl i’r llenni sy’n gyfrifol am ddarparu colur, propiau, gwisgoedd, sain a goleuo.

Mae Celfyddydau Cynhyrchu yn gwrs hybrid sy’n caniatáu i fyfyrwyr ddylunio, gwneud, cynhyrchu ar draws sector y Cyfryngau a’r Celfyddydau Perfformio. Gan weithio gyda chynyrchiadau byw a ffilmio, gall myfyrwyr greu ystyr ac adrodd straeon trwy wisgoedd, dylunio set, a datblygu propiau.

I ddangos yr amrywiaeth o lwybrau gyrfa sydd ar gael, edrychwch ar y ddolen ganlynol:

Sgiliau Sgrin