MOODLE WEBMAIL SHAREPOINT MYNEDIAD O BELL CANLLAWIAU MYNEDIAD O BELL NEATH MYNEDIAD O BELL

01639 648000

The Electronic Library

Cymorth i Ddysgwyr

Y Llyfrgell Electronig

Gwybodaeth sydd ar eich bwrdd gwaith 24/7

Mae’r Llyfrgell Electronig yn ddetholiad o e-lyfrau, gwefannau ac adnoddau ar-lein, o’r radd flaenaf, a ddewiswyd gan staff y llyfrgell a darlithwyr i'ch helpu gyda’ch ymchwil a’ch astudiaethau.

Gallwch gyrchu’r Llyfrgell Electronig wrth fynd i dudalennau’r llyfrgell ar Moodle.