Y tu allan i Ganolfan Adeiladu Abertawe

Maes parcio

Ardal Llwytho

Dderbynfa

Ystafell ddosbarth

Plastering

Gwaith Saer

Plastro

Plastro

Plymio

Plymio

Gwaith Brics