Y tu allan i Goleg Afan

Canolfan Ynni

Salon Trin Gwallt

Salon Harddwch

Ystafell Iechyd a Gofal Cymdeithasol

Ystafell Gelf

Ystafell Gelf

Llyfrgell

Canolfan Dysgu ac Adnoddau

Caffi 53 (Starbucks)