Y tu allan i Goleg Bannau Brycheiniog

Y tu allan i Chwaraeon Coleg Bannau Brycheiniog

Derbyniad

Llyfrgell

Salon Trin Gwallt

Salon Harddwch

Gwaith Brics

Gwaith Saer

Ystafell Ddosbarth Iechyd a Gofal Cymdeithasol

Ystafell Gyfrifiadura

Ystafell Gyfrifiadura

Ystafell Ddosbarth Astudiaethau Sylfaen

Campfa

Campfa

Cerbyd Modur

Cerbyd Modur