Y tu allan i Goleg y Drenewydd

Maes parcio

Dderbynfa

Oriel

Bwyty Themes

Caffeteria

Llyfrgell

Salon Trin Gwallt

Salon Harddwch

Ystafell Gyfrifiadura

Ystafell Cyfryngau

Ystafell Gelf

Ystafell Tecstilau

Stiwdio Celfyddydau Perfformio

Cerbyd Modur

Gweithdy Peirianneg

Gweithdy Peirianneg

Gweithdy Peirianneg

Gweithdy Weldio

Gweithdy Gwaith Brics

Gweithdy Gwaith Saer

Gweithdy Plymio

Gweithdy Peintio ac Addurno

Gardd Arddwriaeth

Fferm Fronlas