Teitl y Swydd

Asesydd/Cynghorydd: Gofal Clinigol (Coleg Castell-nedd)

Cyfeirnod

300622/ACC/HSC/AH

Dyletswyddau

I ddarparu gwybodaeth alwedigaethol a chynnal asesiadau yn y gweithle i fodloni gofynion y rhaglen brentisiaeth Iechyd a Gofal Cymdeithasol.

Cymwysterau

Dylai fod gan yr ymgeisydd delfrydol gymhwyster lefel 5 mewn disgyblaeth berthnasol (HND neu gyfatebol) a phrofiad perthnasol clinigol ac o'r sector gofal iechyd. Dylai ymgeiswyr feddu hefyd ar Ddyfarniadau Asesydd a Dyfarniadau Dilysydd, ynghyd â chymwysterau lefel 2 mewn Saesneg a Mathemateg (TGAU neu gyfatebol). Rhaid i ymgeiswyr fod yn hyddysg mewn TG hyd at lefel 2.

Cyflog

Graddfa 6, Pwyntiau 29 – 31, £27,163 - £29,007 y flwyddyn.

Lleoliad

Grŵp Colegau NPTC (yng Ngholeg Nghastell nedd yn y lle cyntaf).

Oriau Gwaith

37 awr yr wythnos (gan gynnwys gyda'r hwyr ac yn gynnar yn y bore ac ar benwythnosau yn achlysurol).

Cytundeb

Amser llawn, parhaol.

Dyddiad cau

30/06/2022 12:00pm

Gwybodaeth Arall

Ail hysbyseb yw hon, nid oes angen i ymgeiswyr blaenorol ymgeisio Bydd angen i'r ymgeisydd llwyddiannus gael gwiriad Datgeliad Manwl boddhaol Am ragor o fanylion neu i ymgeisio ar-lein, ewch i www.nptcgroup.ac.uk. Fel arall, e-bost jobs@nptcgroup.ac.uk gan ddyfynnu'r cyfeirnod: 300622/ACC/CC/AH Cysylltir ag ymgeiswyr sydd ar y rhestr fer yn unig. Rydym yn croesawu ceisiadau yn Gymraeg ac ni fydd cais a gyflwynir yn Gymraeg yn cael ei drin yn llai ffafriol na chais a gyflwynir yn Saesneg. Dim asiantaethau os gwelwch yn dda

GWNEWCH GAIS 'NAWR

Lawrlwytho ffurflen gais (Word)