Teitl y Swydd

Asesydd: Gwaith Coed a Gwaith Saer (Coleg Pontardawe)

Cyfeirnod

070722/ACJ/AH

Dyletswyddau

I gynnal asesiadau yn y gweithle ar ran yr ysgol Adeiladwaith a'r Amgylchedd Adeiledig.

Cymwysterau

Rhaid i ymgeiswyr feddu ar NVQ Lefel 3/cymhwyster Crefft Uwch mewn Gwaith Coed a Gwaith Saer a phrofiad diwydiannol perthnasol. Dylech feddu ar gymhwyster lefel 2 mewn Saesneg a Mathemateg (TGAU neu gyfatebol) a bod yn hyddysg mewn TG hyd at lefel 2. Mae Dyfarniad Asesydd yn hanfodol. Byddai profiad o osod Drysau Tân yn fanteisiol.

Cyflog

Graddfa 5, Pwyntiau 25-28, £24,242 - £26,303 y flwyddyn.

Lleoliad

Grŵp Colegau NPTC (yng Ngholeg Pontardawe yn y lle cyntaf).

Oriau Gwaith

37 awr yr wythnos (gan gynnwys gyda'r hwyr ac yn gynnar yn y bore ac ar benwythnosau yn achlysurol).

Cytundeb

Amser llawn, parhaol.

Dyddiad cau

07/07/2022 12:00pm

Gwybodaeth Arall

Am ragor o fanylion neu i ymgeisio ar-lein, ewch i www.nptcgroup.ac.uk. Fel arall, e-bostiwch jobs@nptcgroup.ac.uk gan ddyfynnu'r cyfeirnod: 070722/ACJ/AH Bydd angen i'r ymgeisydd llwyddiannus gael Gwiriad Manwl boddhaol. Cysylltir ag ymgeiswyr sydd ar y rhestr fer yn unig. Rydym yn croesawu ceisiadau yn Gymraeg ac ni fydd cais a gyflwynir yn Gymraeg yn cael ei drin yn llai ffafriol na chais a gyflwynir yn Saesneg. Dim asiantaethau os gwelwch yn dda.

GWNEWCH GAIS 'NAWR

Lawrlwytho ffurflen gais (Word)