Teitl y Swydd

Cynghorydd Ymgysylltu â Busnes (Coleg Castell-nedd)

Cyfeirnod

290622/BDA/AH

Dyletswyddau

I ddatblygu perthnasau newydd a meithrin perthnasau cyfredol gyda chyflogwyr lleol a rhanbarthol i ganfod gofynion datblygu'r gweithlu a darparu atebion hyfforddi i fodloni eu hanghenion.

Cymwysterau

Dylai fod gan yr ymgeisydd delfrydol gymhwyster lefel 3 mewn disgyblaeth berthnasol a/neu brofiad cyfatebol perthnasol. Bydd gennych brofiad hefyd o fewn amgylchedd busnes i fusnes a/neu werthu ynghyd â phrofiad o weithio mewn amgylchedd sy'n canolbwyntio ar dargedau. Dylech hefyd feddu ar gymhwyster lefel 2 mewn Saesneg a Mathemateg (TGAU neu gyfwerth) a bod yn hyddysg mewn TG hyd at lefel 2.

Cyflog

Graddfa 5, Pwyntiau 25-28, £24,242 - £26,303 y flwyddyn (bonws dewisol ar gael)

Lleoliad

Grŵp Colegau NPTC (yng Ngholeg Nghastell nedd yn y lle cyntaf).

Oriau Gwaith

37 awr yr wythnos (gan gynnwys gyda'r hwyr ac yn gynnar yn y bore ac ar benwythnosau yn achlysurol).

Cytundeb

Amser llawn, parhaol.

Dyddiad cau

29/06/2022 12:00pm

Gwybodaeth Arall

Am ragor o fanylion neu i ymgeisio ar-lein, ewch i www.nptcgroup.ac.uk. Fel arall, e-bostiwch jobs@nptcgroup.ac.uk gan ddyfynnu'r cyfeirnod: 290622/BDA/AH Cysylltir ag ymgeiswyr sydd ar y rhestr fer yn unig. Rydym yn croesawu ceisiadau yn Gymraeg ac ni fydd cais a gyflwynir yn Gymraeg yn cael ei drin yn llai ffafriol na chais a gyflwynir yn Saesneg. Dim asiantaethau os gwelwch yn dda

GWNEWCH GAIS 'NAWR

Lawrlwytho ffurflen gais (Word)