Teitl y Swydd

Cynorthwyydd Cymorth Astudio (Coleg Bannau Brycheiniog)

Cyfeirnod

060722/SSA/BANDB/BRE/AH

Dyletswyddau

Darparu cymorth cyffredinol a galluogi mynediad i gyfleoedd dysgu ar gyfer dysgwyr penodol mewn amgylchedd dysgu yn y Coleg a/neu mewn Canolfannau Allgymorth. Mae'r cymorth yn cynnwys darparu gofal personol i fyfyrwyr yn ôl y gofyn (y gallai rhai ohonynt fod o natur bersonol e.e. mynd i'r toiled). Darparu'r cymorth a amlinellir yn eu cynlluniau gofal personol, meddygol a therapiwtig

Cymwysterau

Dylai'r ymgeisydd delfrydol feddu ar gymhwyster lefel 2 mewn Saesneg a Mathemateg (TGAU neu gymhwyster cyfatebol) a bod yn hyddysg mewn TG hyd at lefel 2 (gyda gwybodaeth ymarferol o MS Office). Byddai cymhwyster lefel 2 mewn Cymorth Dysgu i Oedolion a Phobl Ifanc yn fanteisiol.

Cyflog

Graddfa 2, Pwyntiau 14-16, £19,100 - £19,595 y flwyddyn, pro rata. (sy'n cyfateb i £8,249 - £8,462 y flwyddyn)

Lleoliad

Grŵp Colegau NPTC (yng Ngholeg Bannau Brycheiniog yn y lle cyntaf).

Oriau Gwaith

Band B. 19 – 24 awr yr wythnos (gall gynnwys gyda'r hwyr ac ar benwythnosau).

Cytundeb

Parhaol, rhan-amser, rhan o'r flwyddyn, 37.8 wythnos y flwyddyn.

Dyddiad cau

06/07/2022 12:00pm

Gwybodaeth Arall

Am ragor o fanylion neu os hoffech ymgeisio ar-lein, ewch i www.nptcgroup.ac.uk/jobs Fel arall, e-bostiwch jobs@nptcgroup.ac.uk gan ddyfynnu'r cyfeirnod: 060722/SSA/BANDB/BRE/AH Bydd angen i'r ymgeisydd llwyddiannus gael Gwiriad Manwl boddhaol. Cysylltir ag ymgeiswyr sydd ar y rhestr fer yn unig. Rydym yn croesawu ceisiadau yn Gymraeg ac ni fydd cais a gyflwynir yn Gymraeg yn cael ei drin yn llai ffafriol na chais a gyflwynir yn Saesneg. Dim asiantaethau os gwelwch yn dda

GWNEWCH GAIS 'NAWR

Lawrlwytho ffurflen gais (Word)