Cynorthwyydd Myfyrwyr a Gwasanaethau Busnes (Coleg Bannau Brycheiniog)

Teitl y Swydd

Cynorthwyydd Myfyrwyr a Gwasanaethau Busnes (Coleg Bannau Brycheiniog)

Cyfeirnod

200919/SBSA/BRECON/AH

Dyletswyddau

I ddarparu cymorth a chyfarwyddyd i fyfyrwyr ym meysydd cyllid, derbyniadau, materion cadw, lles ac agweddau eraill ar gymorth i ddysgwyr

Cymwysterau

Dylai’r ymgeisydd delfrydol feddu ar gymhwyster lefel 2 a/neu brofiad perthnasol a bod yn hyddysg mewn TG hyd at lefel 2 (gan fod yn gyfarwydd â defnyddio MS Excel a Word). Mae gofyn i chi hefyd feddu ar gymhwyster lefel 2 mewn Saesneg a Mathemateg (TGAU neu gymhwyster cyfatebol).

Cyflog

Graddfa 2, Pwyntiau 14 -16, £17,364 - £18,179 y flwyddyn.

Lleoliad

Grŵp Colegau NPTC yng Ngholeg Bannau Brycheiniog yn y lle cyntaf).

Oriau Gwaith

37 awr yr wythnos (gan gynnwys nosweithiau a phenwythnosau).

Cytundeb

Amser llawn, parhaol.

Dyddiad cau

20/09/2019 12:00pm

Gwybodaeth Arall

Am ragor o fanylion neu er mwyn ymgeisio ar-lein, ewch i: www.nptcgroup.ac.uk/jobs Fel arall, ffoniwch 01639 648031 gan ddynodi’r cyfeirnod 200919/SBSA/BRECON/AH Bydd angen i’r ymgeisydd llwyddiannus gael Gwiriad Manwl boddhaol Mae’n ddrwg gennym ond cysylltir ag ymgeiswyr sydd ar y rhestr fer yn unig. Rydym yn croesawu ceisiadau yn Gymraeg ac ni fydd cais a gyflwynir yn Gymraeg yn cael ei drin yn llai ffafriol na chais a gyflwynir yn Saesneg Dim Asiantaethau os gwelwch yn dda

GWNEWCH GAIS 'NAWR

Lawrlwytho ffurflen gais (Word)