Teitl y Swydd

Cynorthwyydd(wyr) Blaen Tŷ Cyflenwi (yn Theatr Hafren, Coleg y Drenewydd)

Cyfeirnod

090722/FOA/HAFREN/AH

Dyletswyddau

Rheoli a gwerthu lluniaeth yn ystod perfformiadau, digwyddiadau masnachol a'r ystafelloedd cynadledda i gwsmeriaid ac artistiaid.

Cymwysterau

Dylai ymgeiswyr feddu ar gymhwyster lefel 2 mewn Saesneg a Mathemateg (TGAU neu gyfwerth) a dylent feddu ar brofiad o ymdrin ag arian parod a gweithio o fewn amgylchedd gwasanaeth cwsmeriaid.

Cyflog

Graddfa 1, Pwynt 14, £9.90 yr awr.

Lleoliad

Grŵp Colegau NPTC (yn Theatr Hafren, Coleg y Drenewydd).

Oriau Gwaith

Amrywiol.

Cytundeb

Cyflenwi, yn ôl yr angen.

Dyddiad cau

08/07/2022 12:00pm

Gwybodaeth Arall

Am ragor o fanylion neu os hoffech ymgeisio ar-lein, ewch i www.nptcgroup.ac.uk. Fel arall, e-bostiwch jobs@nptcgroup.ac.uk gan ddyfynnu'r cyfeirnod: 080722/FOA/HAFREN/AH Bydd angen i’r ymgeisydd llwyddiannus gael Gwiriad Manwl boddhaol. Cysylltir ag ymgeiswyr sydd ar y rhestr fer yn unig. Rydym yn croesawu ceisiadau yn Gymraeg ac ni fydd cais a gyflwynir yn Gymraeg yn cael ei drin yn llai ffafriol na chais a gyflwynir yn Saesneg. Dim asiantaethau os gwelwch yn dda

GWNEWCH GAIS 'NAWR

Lawrlwytho ffurflen gais (Word)