Teitl y Swydd

Darlithydd: Cymdeithaseg a Bagloriaeth Cymru (Coleg Castell-nedd)

Cyfeirnod

300622/LEC/SWBQ/AH

Dyletswyddau

I gyflawni ystod lawn o ddyletswyddau addysgu a gweinyddu sy'n gysylltiedig â darparu a rheoli rhaglenni dysgu fel y bo'n briodol.

Cymwysterau

Rhaid i ymgeiswyr feddu ar gymhwyster lefel 6 mewn disgyblaeth berthnasol, profiad perthnasol, a meddu ar gymhwyster addysgu. Dylech feddu ar gymhwyster lefel 2 mewn Mathemateg a Saesneg (TGAU neu gyfatebol) a bod yn hyddysg mewn TG hyd at lefel 2. Byddai Dyfarniadau Asesydd a/neu Ddyfarniadau Dilysydd yn fanteisiol.

Cyflog

Graddfeydd Darlithydd Cyswllt 1 - 4, £21,506 - £25,380 y flwyddyn, pro rata. Graddfeydd Prif Raddfa 1 – UP1, £27,382 - £39,357 y flwyddyn, pro rata (ar gyfer darlithwyr cymwysedig).

Lleoliad

Grŵp Colegau NPTC (yng Ngholeg Castell-nedd yn y lle cyntaf).

Oriau Gwaith

Band C. Oriau dros gyfnod o flwyddyn: 417.5 – 536 (yn cynnwys boreau cynnar, gyda'r hwyr a phenwythnosau yn achlysurol).

Cytundeb

Parhaol, hyblyg ffracsiynol.

Dyddiad cau

30/06/2022 12:00pm

Gwybodaeth Arall

Ail hysbyseb yw hon, nid oes angen i ymgeiswyr blaenorol ymgeisio Bydd angen i'r ymgeisydd llwyddiannus gael Gwiriad Manwl boddhaol. Am ragor o fanylion neu i ymgeisio ar-lein, ewch i www.nptcgroup.ac.uk Fel arall, e-bostiwch jobs@nptcgroup.ac.uk gan ddyfynnu'r cyfeirnod: 300622/LEC/SWBQ/AH Cysylltir ag ymgeiswyr sydd ar y rhestr fer yn unig. Rydym yn croesawu ceisiadau yn Gymraeg ac ni fydd cais a gyflwynir yn Gymraeg yn cael ei drin yn llai ffafriol na chais a gyflwynir yn Saesneg. Dim asiantaethau os gwelwch yn dda

GWNEWCH GAIS 'NAWR

Lawrlwytho ffurflen gais (Word)