Teitl y Swydd

Darlithydd: Gwaith Brics (Coleg y Drenewydd)

Cyfeirnod

270622/LEC/BRICK/NEW/AH

Dyletswyddau

I gyflawni ystod lawn o ddyletswyddau addysgu a gweinyddu sy'n gysylltiedig â darparu a rheoli rhaglenni dysgu fel y bo'n briodol.

Cymwysterau

Rhaid bod gan ymgeiswyr NVQ Lefel 3/cymhwyster Crefft Uwch mewn Gwaith Brics ynghyd â phrofiad diwydiannol perthnasol. Rhaid i ymgeiswyr hefyd feddu ar gymhwyster lefel 2 mewn Saesneg a Mathemateg (TGAU neu gyfatebol) a chymhwyster addysgu. Rhaid i ymgeiswyr fod yn hyddysg mewn TG hyd at lefel 2.

Cyflog

Graddfeydd Darlithydd Cyswllt 1 - 4, £21,506 - £25,380 y flwyddyn, pro rata. Graddfeydd Prif Raddfa 1 – UP1, £27,382 - £39,357 y flwyddyn, pro rata (ar gyfer darlithwyr cymwysedig).

Lleoliad

Grŵp Colegau NPTC (yng Ngholeg y Drenewydd yn y lle cyntaf).

Oriau Gwaith

Band A. Oriau dros gyfnod o flwyddyn 699.6 – 835 (yn cynnwys boreau cynnar, gyda'r hwyr a phenwythnosau yn achlysurol).

Cytundeb

Parhaol, Hyblyg Ffracsiynol.

Dyddiad cau

27/06/2022 12:00pm

Gwybodaeth Arall

Bydd angen i'r ymgeisydd llwyddiannus gael Gwiriad Manwl Boddhaol Am fanylion pellach neu i wneud cais ar-lein os gwelwch yn dda ewch i www.nptcgroup.ac.uk. Fel arall, e-bost jobs@nptcgroup.ac.uk gan ddyfynnu'r cyfeirnod: 270622/LEC/BRICK/NEW/AH Cysylltir ag ymgeiswyr sydd ar y rhestr fer yn unig. Rydym yn croesawu ceisiadau yn Gymraeg ac ni fydd cais a gyflwynir yn Gymraeg yn cael ei drin yn llai ffafriol na chais a gyflwynir yn Saesneg. Dim asiantaethau os gwelwch yn dda

GWNEWCH GAIS 'NAWR

Lawrlwytho ffurflen gais (Word)