Teitl y Swydd

Gweithiwr Lletygarwch (Coleg Bannau Brycheiniog)

Cyfeirnod

300622/HO/AH

Dyletswyddau

I gynorthwyo i weithredu adran y ffreutur yn effeithiol.

Cymwysterau

Bydd gan yr ymgeisydd delfrydol gymhwyster lefel 2 mewn Gwasanaeth Cwsmeriaid (neu gyfwerth) a gwybodaeth am faterion Iechyd a Diogelwch gan gynnwys COSSH a thrin â llaw. Byddai profiad o weithio mewn amgylchedd arlwyo neu wasanaeth cwsmeriaid yn fanteisiol.

Cyflog

Graddfa 1, Pwynt 14, £19,100 y flwyddyn, pro rata Sy'n cyfateb i £6,578 y flwyddyn.

Lleoliad

Grŵp Colegau NPTC (yng Ngholeg Bannau Brycheiniog) yn y lle cyntaf).

Oriau Gwaith

16 awr yr wythnos (gan gynnwys gyda'r hwyr ac yn gynnar yn y bore ac ar benwythnosau yn achlysurol).

Cytundeb

Parhaol, rhan-amser, rhan o'r flwyddyn, 35.8 wythnos y flwyddyn.

Dyddiad cau

30/06/2022 12:00pm

Gwybodaeth Arall

Ail hysbyseb yw hon, nid oes angen i ymgeiswyr blaenorol ymgeisio Bydd angen i'r ymgeisydd llwyddiannus gael Gwiriad Manwl boddhaol. Am ragor o fanylion neu os hoffech ymgeisio ar-lein, ewch i www.nptcgroup.ac.uk Fel arall, e-bostiwch jobs@nptcgroup.ac.uk gan ddynodi’r cyfeirnod 300622/HO/AH Cysylltir ag ymgeiswyr ar y rhestr fer yn unig. Rydym yn croesawu ceisiadau yn Gymraeg ac ni fydd cais a gyflwynir yn Gymraeg yn cael ei drin yn llai ffafriol na chais a gyflwynir yn Saesneg. Dim asiantaethau os gwelwch yn dda

GWNEWCH GAIS 'NAWR

Lawrlwytho ffurflen gais (Word)