Gweithiwr Lletygarwch (Cyfnod Mamolaeth) Coleg Y Drenewydd

Teitl y Swydd

Gweithiwr Lletygarwch (Cyfnod Mamolaeth) Coleg Y Drenewydd

Cyfeirnod

250919/HO/MAT/NEW/AH

Dyletswyddau

I gynorthwyo i weithredu adran y ffreutur yn effeithiol.

Cymwysterau

Bydd gan yr ymgeisydd delfrydol dystysgrifau mewn Diogelwch Bwyd a Pharatoi Bwyd (er y gellir darparu hyfforddiant) a bydd gennych wybodaeth am faterion Iechyd a Diogelwch gan gynnwys COSHH a chodi a chario. Byddai profiad o weithio mewn amgylchedd arlwyo neu wasanaethau cwsmeriaid yn ddelfrydol.

Cyflog

Graddfa 1, Pwynt 14, £17,364 y flwyddyn, pro rata. Sy'n cyfateb i £7,893 y flwyddyn.

Lleoliad

Grŵp Colegau NPTC (yng Ngholeg Y Drenewydd yn y lle cyntaf).

Oriau Gwaith

20 awr yr wythnos (gan gynnwys gyda'r hwyr ac yn gynnar yn y bore ac ar benwythnosau yn achlysurol).

Cytundeb

Rhan-amser, rhan o'r flwyddyn, 36.8 wythnos y flwyddyn, cyfnod penodol tan 29 Chwefror 2020.

Dyddiad cau

25/09/2019 12:00pm

Gwybodaeth Arall

Bydd angen i'r ymgeisydd llwyddiannus gael Gwiriad Manwl boddhaol. Am ragor o fanylion neu os hoffech ymgeisio ar-lein, ewch i www.nptcgroup.ac.uk Fel arall, ffoniwch 01639 648031 gan ddynodi’r cyfeirnod 250919/HO/MAT/NEW/AH Cysylltir ag ymgeiswyr ar y rhestr fer yn unig. Rydym yn croesawu ceisiadau yn Gymraeg ac ni fydd cais a gyflwynir yn Gymraeg yn cael ei drin yn llai ffafriol na chais a gyflwynir yn Saesneg. Dim asiantaethau os gwelwch yn dda

GWNEWCH GAIS 'NAWR

Lawrlwytho ffurflen gais (Word)