Teitl y Swydd

Hyfforddwr: Mecanyddol (Coleg Castell-nedd)

Cyfeirnod

290622/INS/ME/AH

Dyletswyddau

I gyfarwyddo dysgwyr a darparu cymorth technegol, paratoi deunyddiau yn y gweithdai perthnasol yn ôl y gofyn.

Cymwysterau

Rhaid i ymgeiswyr feddu ar gymhwyster lefel 3 mewn disgyblaeth berthnasol (e.e. NVQ neu gymhwyster cyfatebol) ynghyd â phrofiad perthnasol a gwybodaeth am ofynion Iechyd a Diogelwch. Rhaid i ymgeiswyr hefyd feddu ar gymhwyster Lefel 2 mewn Saesneg a Mathemateg (TGAU neu gymhwyster cyfatebol) a bod yn hyddysg mewn TG hyd at lefel 2. Byddai tystysgrif Cymorth Cyntaf yn fanteisiol ond darperir hyfforddiant.

Cyflog

Graddfa 5, Pwyntiau 25 – 28, £24,242 - £26,303 y flwyddyn.

Lleoliad

Grŵp Colegau NPTC (yng Ngholeg Castell-nedd yn y lle cyntaf).

Oriau Gwaith

37 awr yr wythnos (gan gynnwys gyda'r hwyr ac yn gynnar yn y bore ac ar benwythnosau yn achlysurol).

Cytundeb

Amser llawn, parhaol.

Dyddiad cau

29/06/2022 12:00pm

Gwybodaeth Arall

Bydd angen i'r ymgeisydd llwyddiannus gael Gwiriad Manwl boddhaol Am ragor o fanylion neu os hoffech ymgeisio ar-lein, ewch i www.nptcgroup.ac.uk. Fel arall, ebostiwch jobs@nptcgroup.ac.uk gan ddyfynnu'r cyfeirnod: 290622/INS/ME/AH Cysylltir ag ymgeiswyr sydd ar y rhestr fer yn unig. Rydym yn croesawu ceisiadau yn Gymraeg ac ni fydd cais a gyflwynir yn Gymraeg yn cael ei drin yn llai ffafriol na chais a gyflwynir yn Saesneg. Dim asiantaethau os gwelwch yn dda

GWNEWCH GAIS 'NAWR

Lawrlwytho ffurflen gais (Word)