Darlithydd: Cerbydau Modur (Chwistrellu ac Atgyweirio Cyrff Cerbydau)

Teitl y Swydd

Darlithydd: Cerbydau Modur (Chwistrellu ac Atgyweirio Cyrff Cerbydau)

Cyfeirnod

210219LEC/ENG/MV/BANDA/CWD

Dyletswyddau

I gyflawni ystod lawn o ddyletswyddau addysgu a gweinyddu sy'n gysylltiedig â darparu a rheoli rhaglenni dysgu fel y bo'n briodol.

Cymwysterau

Rhaid i ymgeiswyr feddu ar gymhwyster lefel 3 mewn Cerbydau Modur (NVQ neu gymhwyster cyfatebol) a phrofiad diwydiannol perthnasol. Dylech hefyd feddu ar gymhwyster lefel 2 mewn Mathemateg a Saesneg (TGAU neu gyfatebol) a bod yn hyddysg mewn TG hyd at Lefel 2. Bydd ymgeiswyr delfrydol yn meddu ar gymhwyster addysgu, ond darperir hyfforddiant o bosib.

Cyflog

Graddfeydd Darlithydd Cyswllt 1 - 4, £19,343 - £22,827 y flwyddyn pro rata. Graddfeydd Prif Radd 1 – UP1, £22,827 - £35,919 y flwyddyn, pro rata (ar gyfer darlithwyr cymwysedig).

Lleoliad

Grŵp Colegau NPTC (yng Nghampws Pontardawe yn y lle cyntaf).

Oriau Gwaith

Band A. Oriau dros gyfnod o flwyddyn: 699.6 - 835 (gan gynnwys gyda'r hwyr ac yn gynnar yn y bore ac ar benwythnosau yn achlysurol).

Cytundeb

Permanent, Flexible Fractional.

Dyddiad cau

21/02/2019 12:00pm

Gwybodaeth Arall

Bydd angen i’r ymgeisydd llwyddiannus gael Gwiriad Manwl boddhaol. Am ragor o fanylion neu os hoffech ymgeisio ar-lein, ewch i www.nptcgroup.ac.uk. Fel arall, ffoniwch 01639 648031 gan ddyfynnu'r cyfeirnod 210219LEC/ENG/MV/BANDA/CWD. Cysylltir ag ymgeiswyr sydd ar y rhestr fer yn unig. Rydym yn croesawu ceisiadau yn Gymraeg ac ni fydd cais a gyflwynir yn Gymraeg yn cael ei drin yn llai ffafriol na chais a gyflwynir yn Saesneg. Dim asiantaethau os gwelwch yn dda

GWNEWCH GAIS 'NAWR

Lawrlwytho ffurflen gais (Word)