Teitl y Swydd

Prentis (Lefel 2): Gwasanaethau Lletygarwch x 2 swydd (Coleg Castell-nedd)

Cyfeirnod

050722/APP/H/X2/AH

Dyletswyddau

I gynorthwyo gyda'r gwaith o weithredu'r Siop Goffi yn effeithlon, gan gynnwys darparu diodydd a bwyd poeth ac oer a llwyddo i ennill Diploma NVQ lefel 2 mewn Gwasanaethau Lletygarwch.

Cymwysterau

Rhaid i'r ymgeisydd llwyddiannus fod yn barod i ymgymryd â Chymhwyster Lefel 2 NVQ mewn Gwasanaethau Lletygarwch (darperir hyfforddiant). Byddai profiad o weithio mewn amgylchedd arlwyo/gwasanaethau cwsmeriaid a Thystysgrif Diogelwch Bwyd Lefel 2 (gellir darparu hyfforddiant) yn fanteisiol.

Cyflog

£9,280 y flwyddyn neu'n amodol ar ddarpariaethau'r Isafswm Cyflog Cenedlaethol (os yn berthnasol), pro rata. Yn cyfateb i £5,016 y flwyddyn.

Lleoliad

Grŵp Colegau NPTC (yng Ngholeg Castell-nedd yn y lle cyntaf, i ddarparu cymorth ar draws holl safleoedd y Coleg).

Oriau Gwaith

20 awr yr wythnos (gan gynnwys gyda'r hwyr ac yn gynnar yn y bore ac ar benwythnosau yn achlysurol).

Cytundeb

Rhan-amser, cyfnod penodedig hyd nes cwblhau'r Fframwaith Prentisiaethau, gan gynnwys y FfCCh (NVQ gynt) a Sgiliau Hanfodol. Y cyfnod hiraf ar gyfer pob lefel FfCCh yw 66 wythnos.

Dyddiad cau

05/07/2022 12:00pm

Gwybodaeth Arall

Am ragor o fanylion neu os hoffech ymgeisio ar-lein, ewch i www.nptcgroup.ac.uk Fel arall, e-bostiwch jobs@nptcgroup.ac.uk gan ddyfynnu'r cyfeirnod: 050722/APP/H/X2/AH Bydd angen i'r ymgeisydd llwyddiannus gael Gwiriad Datgelu Manwl boddhaol. Cysylltir ag ymgeiswyr sydd ar y rhestr fer yn unig. Rydym yn croesawu ceisiadau yn Gymraeg ac ni fydd cais a gyflwynir yn Gymraeg yn cael ei drin yn llai ffafriol na chais a gyflwynir yn Saesneg. Dim asiantaethau os gwelwch yn dda.

GWNEWCH GAIS 'NAWR

Lawrlwytho ffurflen gais (Word)