Teitl y Swydd

Swyddog cymorth SGRh (Rhannu swydd) (Coleg Castell-nedd)

Cyfeirnod

310522/MISO/NEATH/AH

Dyletswyddau

Darparu cymorth a hyfforddiant arbenigol i staff y Coleg ar ran yr adran Systemau Busnes a Gwybodaeth, gan gynnwys teithio'n rheolaidd i gampysau Afan, Bannau Brycheiniog, Llansamlet, y Drenewydd, Llandarcy a Phontardawe.

Cymwysterau

Dylai fod gan yr ymgeisydd delfrydol gymhwyster Lefel 2 mewn disgyblaeth berthnasol a/neu brofiad cyfatebol perthnasol. Dylech hefyd feddu ar gymhwyster lefel 2 mewn Saesneg a Mathemateg (TGAU neu gyfatebol) a bod yn hyddysg mewn TG hyd at lefel 2 (gyda gwybodaeth ymarferol o MS Word ac Excel). Mae profiad o ddefnyddio Systemau Gwybodaeth Rheoli yn hanfodol. Byddai profiad o weithio mewn amgylchedd AB yn fanteisiol.

Cyflog

Graddfa 3, Pwyntiau 17 – 20, £19,895 - £21,291 y flwyddyn, pro rata (yn cyfateb i £9,947 - £10,645 y flwyddyn).

Lleoliad

Grŵp Colegau NPTC (yng Ngholeg Castell-nedd yn y lle cyntaf).

Oriau Gwaith

18.5 awr yr wythnos (gan gynnwys gyda'r hwyr ac yn gynnar yn y bore ac ar benwythnosau yn achlysurol).

Cytundeb

Rhan amser, parhaol.

Dyddiad cau

29/06/2022 12:00pm

Gwybodaeth Arall

Am ragor o fanylion neu os hoffech ymgeisio ar-lein, ewch i www.nptcgroup.ac.uk Fel arall, e-bost jobs@nptcgroup.ac.uk gan ddyfynnu'r cyfeirnod: 310522/MISO/NEATH/AH Bydd angen i'r ymgeisydd llwyddiannus gael Gwiriad Manwl boddhaol. Cysylltir ag ymgeiswyr sydd ar y rhestr fer yn unig. Rydym yn croesawu ceisiadau yn Gymraeg ac ni fydd cais a gyflwynir yn Gymraeg yn cael ei drin yn llai ffafriol na chais a gyflwynir yn Saesneg. Dim asiantaethau os gwelwch yn dda

GWNEWCH GAIS 'NAWR

Lawrlwytho ffurflen gais (Word)