Teitl y Swydd

Technegydd: Amaethyddiaeth (Coleg y Drenewydd)

Cyfeirnod

290622/TA/AH

Dyletswyddau

Darparu cefnogaeth i’r staff addysgu, y staff nad ydynt yn addysgu a’r myfyrwyr o fewn adran garddwriaeth ac amaethyddiaeth y coleg a Fferm y Coleg.

Cymwysterau

Yn ddelfrydol, dylech feddu ar gymhwyster Lefel 2/3 mewn Garddwriaeth a/neu Amaethyddiaeth a phrofiad a gwybodaeth berthnasol am ofynion iechyd a diogelwch. Rhaid i ymgeiswyr fod yn hyddysg mewn TG hyd at lefel 1. Mae gwybodaeth am dasgau ymarferol Garddwriaeth a/neu Amaethyddiaeth a gweithredu peiriannau a gofynion Iechyd a Diogelwch yn hanfodol.

Cyflog

Graddfa 2, Pwyntiau 14 – 16, £19,100 - £19,595 y flwyddyn.

Lleoliad

Grŵp Colegau NPTC ar gampws Y Drenewydd yn y lle cyntaf (Fferm Fronlas).

Oriau Gwaith

37 awr yr wythnos (yn cynnwys gyda'r hwyr ac yn gynnar yn y bore ac ar benwythnosau).

Cytundeb

Amser llawn, parhaol.

Dyddiad cau

29/06/2022 12:00pm

Gwybodaeth Arall

Am ragor o fanylion neu i ymgeisio ar-lein, ewch i www.nptcgroup.ac.uk. Fel arall, e-bostiwch jobs@nptcgroup.ac.uk gan ddyfynnu'r cyfeirnod: 290622/THA/AH Bydd angen i'r ymgeisydd llwyddiannus gael Gwiriad Manwl boddhaol. Cysylltir ag ymgeiswyr sydd ar y rhestr fer yn unig. Rydym yn croesawu ceisiadau yn Gymraeg ac ni fydd cais a gyflwynir yn Gymraeg yn cael ei drin yn llai ffafriol na chais a gyflwynir yn Saesneg. Dim asiantaethau os gwelwch yn dda.

GWNEWCH GAIS 'NAWR

Lawrlwytho ffurflen gais (Word)