Teitl y Swydd

Technegydd: Peirianneg Fecanyddol/Saernïo a Weldio

Cyfeirnod

040722/TMEFW/AH

Dyletswyddau

I ddarparu cymorth technegol ar draws maes cwricwlwm yr ysgol Peirianneg.

Cymwysterau

Dylai fod gan ymgeiswyr gymhwyster lefel 2 mewn disgyblaeth berthnasol, cymwysterau lefel 2 mewn Saesneg a Mathemateg (TGAU neu gyfatebol) a bod yn hyddysg mewn TG hyd at lefel 2. Dylai fod gan ymgeiswyr brofiad perthnasol hefyd. Mae gwybodaeth am ofynion Iechyd a Diogelwch yn hanfodol.

Cyflog

Graddfa 2, Pwyntiau 14 – 16, £19,100 - £19,595 y flwyddyn.

Lleoliad

Grŵp Colegau NPTC (yng Ngholeg y Drenewydd yn y lle cyntaf).

Oriau Gwaith

37 awr yr wythnos (gan gynnwys gyda'r hwyr ac yn gynnar yn y bore ac ar benwythnosau yn achlysurol).

Cytundeb

Amser llawn, parhaol.

Dyddiad cau

04/07/2022 12:00pm

Gwybodaeth Arall

Am ragor o fanylion neu i ymgeisio ar-lein, ewch i www.nptcgroup.ac.uk. Fel arall, e-bostiwch jobs@nptcgroup.ac.uk gan ddyfynnu'r cyfeirnod: 040722/TMEFW/AH Bydd angen i'r ymgeisydd llwyddiannus gael Gwiriad Manwl boddhaol. Cysylltir ag ymgeiswyr sydd ar y rhestr fer yn unig. Rydym yn croesawu ceisiadau yn Gymraeg ac ni fydd cais a gyflwynir yn Gymraeg yn cael ei drin yn llai ffafriol na chais a gyflwynir yn Saesneg. Dim asiantaethau os gwelwch yn dda

GWNEWCH GAIS 'NAWR

Lawrlwytho ffurflen gais (Word)