Medi 20-24 2021

P’un a ydych chi’n chwilio am hobi newydd, yn ennill sgiliau i symud ymlaen yn y gwaith neu’n ennill cymwysterau i ddechrau gyrfa newydd. Fe welwch ystod eang o gyrsiau byr, rhan-amser a phroffesiynol yng Ngrŵp Colegau NPTC.

Gall dysgu rhan-amser wella eich rhagolygon swydd cyfredol neu roi hwb i yrfa newydd sbon mewn sawl sector, yn enwedig y rhai sydd â phrinder sgiliau. Byddwch yn gallu cael sgiliau a chymwysterau newydd sydd eu hangen ar gyflogwyr lleol i’ch helpu i ddatblygu neu newid gyrfaoedd yn gyfan gwbl.

A dyfalwch beth, mae rhai hyd yn oed yn hollol rhad ac am ddim, yn dibynnu ar eich amgylchiadau trwy Gyfrif Dysgu Personol (PLA) a ariennir gan Lywodraeth Cymru.

Mae ein cyrsiau sy’n cael eu cynnal trwy gydol y flwyddyn, yn hyblyg ac yn cynnig maint dosbarthiadau bach sy’n cynnig cefnogaeth un i un.

Byddwn o gwmpas ein cymunedau yn ystod Wythnos Dysgwyr Oedolion, edrychwch ar ein cyfrifon cyfryngau cymdeithasol i ddarganfod ble y byddwn a dod i gael sgwrs.

Yn y cyfamser, gallwch ddarganfod am ein cyllid.

Cliciwch yma i ddarganfod a ydych chi’n gymwys

Cliciwch yma i bori trwy ein hystod lawn o gyrsiau rhan-amser

#NewiddYStori

 

Cyfarfod â’n Dysgwyr sy’n Oedolion

 

Sylw ar Gyrsiau