Mae Grŵp Colegau NPTC yn croesawu ei weithwyr mwyaf newydd ac yn ffarwelio â’r staff hynny sy’n gadael. Rydym yn dymuno’r gorau i’n darpar staff yn y dyfodol, ac yn croesawu’r newydd-ddyfodiaid â breichiau agored.

DECHREUWYR

Dechreuwyr

Carly Wilshire SFA Lecturer Biology NEATH
Christopher Jenkins CBE Technician Construction Workshop MAESTEG
Emma Bowen CHA Domestic Assistant NEATH
Nerys Edwards BDU Administration Assistant NEATH
Becky Hawkes HSC Lecturer: Welsh Employability Skills HSC AFAN
Victoria Thomas SFG Administration Assistant NEATH
Charlotte Segelov LSS Wellbeing Officer NEATH
Nicola Oakes HSC Lecturer HSC Childcare AFAN
Leah Thomas PWT Administration Assistant NEATH

NEWID ADRAN

Newid Adran

Enw Adran Rôl
Daniel Jones CBE Instructor Carpentry and Joinery NEATH
Levi Harris MIS Technician Mechanical Engineering NEATH

YMADAWYR

Ymadawyr

Enw Adran Rôl
Jack Thomas BDU Labourer NEWTOWN
Sarah Andrews NRS Nursery Nurse NEATH
Sam Williams LRC Wellbeing Officer NEATH
Iwan Niall Thomas HAF Front of House Assistant NEATH
Susan Davies HSC Lecturer/Course Leader AFAN
Terry Hammond BES Instructor AFAN
Olivia Lewis LRC Library Assistant (Kickstart Placement) NEATH
Cerys Webber NRS Nursery Nurse NEATH