MOODLE WEBMAIL SHAREPOINT MYNEDIAD O BELL CANLLAWIAU MYNEDIAD O BELL NEATH MYNEDIAD O BELL

01639 648000

FOCUS ON APPRENTICESHIPS

NPTC Group of Colleges has kicked off National Apprenticeship Week by holding a business breakfast for employers and apprentices at its Neath College.

Cliciwch yma am fanylion...

HIP National Apprentice of the Year 2017

Plumbing apprentices from NPTC Group of Colleges have excelled at the regional heat of the ‘HIP National Apprentice of the Year’ competition.

Cliciwch yma am fanylion...

Busnes Harddwch Isabelle yn Blodeuo yn Centerprise

Mae un o gyn-fyfyrwyr Grŵp Colegau NPTC yn profi bod modd cyfuno syniadau da a harddwch i sefydlu busnes llwyddiannus.

Cliciwch yma am fanylion...

CLICIWCH YMA I GWYLIWCH Y FIDEO NPTC GROUP COLEG

CLICIWCH YMA I GWYLIWCH Y
FIDEO NPTC GROUP COLEG

CLICIWCH YMA I GWYLIWCH Y FIDEO RADDIO DYDD CCNPT

CLICIWCH YMA I WYLIO FIDEO SEREMONI WOBRWYO NPTC

CLICIWCH YMA I GWYLIWCH Y FIDEO DYSGWR CYMORTH CCNPT

CLICIWCH YMA I WELD FIDEO CYMORTH I DDYSGWYR NPTC

CLICIWCH YMA I GWYLIWCH Y FIDEO CCNPT ACADEMI CHWARAEON

CLICIWCH YMA I WYLIO FIDEO AM ACADEMI CHWAREON NPTC

CLICIWCH YMA I WELD FIDEO AM SAFON U YN Y CYFRYNGAU YN NPTC

CLICIWCH YMA I WELD FIDEO AM SAFON U YN Y CYFRYNGAU YN NPTC

CLICIWCH YMA I WELD FIDEO AM BROSBECTWS NPTC 2011

CLICIWCH YMA I WELD FIDEO AM BROSBECTWS NPTC 2011

Grwp NPTC

Mwy nag addysg yn unig

Unodd Grwp NPTC, sef Coleg Castell-nedd Port Talbot a Choleg Powys gynt ar 1 Awst 2013. Erbyn hyn, mae Grwp NPTC yn un o’r darparwyr Addysg Bellach mwyaf yng Nghymru gan gwmpasu 30 y cant o ehangdir y wlad. Mae’r Coleg yn cynnig rhaglen gyffrous ac amrywiol o gyrsiau amser llawn a rhan-amser ar draws ei 12 campws ar gyfer mwy na 270,000 o breswylwyr o Dde i Ogledd Cymru. Rydym yn credu bod hyfforddiant a chymwysterau’n allweddol o safbwynt llawer o lwybrau gyrfaol a thrwy gynnig un o’r detholiad ehangaf o bynciau a chyfleoedd hyfforddi, bydd Grwp NPTC yn agor y drws i addysg a gyrfa llwyddiannus a gwerth chweil.

NPTC Group - More than just an education
  • Blasus Bwyty Hyfforddi Blasus Bwyty Hyfforddi
  • Meithrinfa Ddydd Lilliput Meithrinfa Ddydd Lilliput
  • Canolfan y Celfyddydau Nidum Arts Centre Canolfan y Celfyddydau Nidum Arts Centre
  • CCNPC Recriwtio CCNPC Recriwtio
  • Salonau masnachol Reds Salonau masnachol Reds
  • trainingwales trainingwales
  • academi academi
  • Salon Bannau Salon Bannau
  • Themes Restaurant Themâu Bwyty