CELCAT MOODLE WEBMAIL SHAREPOINT POWYS STAFF WEBMAIL POWYS CC4ANYWHERE CC4 GUIDE STUDENT WEBMAIL

01639 648000

Cyn-fyfyriwr a Seren y Dyfodol!

Mae actores uchelgeisiol a chyn-fyfyriwr Grŵp o Golegau NPTC yn gobeithio dilyn camre Catherine Zeta Jones a Michael Sheen ar ôl ennill lle mewn ysgol ffilm o fri - The American Academy of Dramatic Arts yn Los Angeles.

Cliciwch yma am fanylion...

Dewiswyd myfyriwr lleol i gynrychioli’r DU mewn Cystadleuaeth Sgiliau Ewropeaidd

Dewiswyd Nathan Jones, 19, o Gastell-nedd sy’n astudio yn y Grŵp NPTC i gynrychioli’r DU ym maes dylunio’r we yn y gystadleuaeth EuroSkills Gothenburg 2016

Cliciwch yma am fanylion...

Minister sees Football Apprentices in action

The Minister for Skills and Science, Julie James, visited football apprentices from NPTC Group of Colleges at the Swansea City Football Club Academy to talk about their learning experiences.

Cliciwch yma am fanylion...

CLICIWCH YMA I GWYLIWCH Y FIDEO NPTC GROUP COLEG

CLICIWCH YMA I GWYLIWCH Y
FIDEO NPTC GROUP COLEG

CLICIWCH YMA I GWYLIWCH Y FIDEO RADDIO DYDD CCNPT

CLICIWCH YMA I WYLIO FIDEO SEREMONI WOBRWYO NPTC

CLICIWCH YMA I GWYLIWCH Y FIDEO DYSGWR CYMORTH CCNPT

CLICIWCH YMA I WELD FIDEO CYMORTH I DDYSGWYR NPTC

CLICIWCH YMA I GWYLIWCH Y FIDEO CCNPT ACADEMI CHWARAEON

CLICIWCH YMA I WYLIO FIDEO AM ACADEMI CHWAREON NPTC

CLICIWCH YMA I WELD FIDEO AM SAFON U YN Y CYFRYNGAU YN NPTC

CLICIWCH YMA I WELD FIDEO AM SAFON U YN Y CYFRYNGAU YN NPTC

CLICIWCH YMA I WELD FIDEO AM BROSBECTWS NPTC 2011

CLICIWCH YMA I WELD FIDEO AM BROSBECTWS NPTC 2011

Grwp NPTC

Mwy nag addysg yn unig

Unodd Grwp NPTC, sef Coleg Castell-nedd Port Talbot a Choleg Powys gynt ar 1 Awst 2013. Erbyn hyn, mae Grwp NPTC yn un o’r darparwyr Addysg Bellach mwyaf yng Nghymru gan gwmpasu 30 y cant o ehangdir y wlad. Mae’r Coleg yn cynnig rhaglen gyffrous ac amrywiol o gyrsiau amser llawn a rhan-amser ar draws ei 12 campws ar gyfer mwy na 270,000 o breswylwyr o Dde i Ogledd Cymru. Rydym yn credu bod hyfforddiant a chymwysterau’n allweddol o safbwynt llawer o lwybrau gyrfaol a thrwy gynnig un o’r detholiad ehangaf o bynciau a chyfleoedd hyfforddi, bydd Grwp NPTC yn agor y drws i addysg a gyrfa llwyddiannus a gwerth chweil.

NPTC Group - More than just an education
  • Blasus Bwyty Hyfforddi Blasus Bwyty Hyfforddi
  • Meithrinfa Ddydd Lilliput Meithrinfa Ddydd Lilliput
  • Canolfan y Celfyddydau Nidum Arts Centre Canolfan y Celfyddydau Nidum Arts Centre
  • CCNPC Recriwtio CCNPC Recriwtio
  • Salonau masnachol Reds Salonau masnachol Reds
  • trainingwales trainingwales
  • academi academi
  • Salon Bannau Salon Bannau
  • Themes Restaurant Themâu Bwyty