Gateway Lefel 1 (Amser Llawn)

Crynodeb o’r cwrs

Mae’r Porth Lefel 1 yn gwrs sylfaen amser llawn, wedi’i ddylunio fel cyflwyniad i feysydd galwedigaethol.

Mae’r cwrs penodol hwn yn ymwneud â chwaraeon a garddwriaeth. Mae hefyd yn rhoi cyfle i fyfyrwyr ddatblygu agweddau ac ymddygiadau cadarnhaol tuag at waith, gan annog gwella sgiliau sylfaenol ar yr un pryd.

  • Gofynion Mynediad

    TGAU â graddau E/F neu gwblhau cymwysterau Lefel 3 yn llwyddiannus.

  • Rhagolygon Gyrfa

    Bydd y cymhwyster Lefel 1 yn helpu dysgwyr i ddilyn cyrsiau lefel uwch neu symud ymlaen i yrfa yn y sectorau perthnasol.

  • Costau Ychwanegol

    Bydd costau ychwanegol yn gysylltiedig â chwrs.

Dull Astudio

Amser Llawn

Lleoliad

Coleg Bannau Brycheiniog

Coleg Y Drenewydd

Hyd y cwrs

1Y

Ffioedd

Polisi Ffioedd