Gateway Lefel 1 (Amser Llawn)

Crynodeb o’r cwrs

Mae’r cyrsiau hyn wedi’u bwriadu fel cyflwyniad i’r meysydd galwedigaethol. Maent yn cynnig ystod eang o feysydd pwnc sy’n cynnwys themâu sy’n ymwneud â phlant a themâu sy’n ymwneud ag oedolion ar gyfer Iechyd a Gofal Cymdeithasol a drama, celf a thechnoleg cerddoriaeth ar gyfer y Celfyddydau Creadigol. Mae’r cyrsiau hefyd yn rhoi’r cyfle i fyfyrwyr ddatblygu ymddygiad cadarnhaol ac agweddau cadarnhaol tuag at waith, gan eu hannog i wella sgiliau sylfaenol.

  • Gofynion Mynediad

    TGAU â graddau E/F neu gwblhau cymwysterau Lefel 3 yn llwyddiannus.

  • Rhagolygon Gyrfa

    Bydd y cymhwyster Lefel 1 yn helpu dysgwyr i naill ai camu ymlaen at gyrsiau lefel uwch, er enghraifft Lefel 2 BTEC mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol, Diploma Lefel 2 BTEC yn y Celfyddydau Perfformiadol neu gamu ymlaen at yrfa yn y sectorau perthnasol.

Dull Astudio

Amser Llawn

Lleoliad

Coleg Y Drenewydd

Coleg Bannau Brycheiniog

Hyd y cwrs

1Y

Ffioedd

Polisi Ffioedd